Wyższe Seminarium Duchowne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Pallotyni

Ołtarzew

Aktualności

Rozpoczynamy akcję specjalną: „POMÓŻ UMEBLOWAĆ PALLOTYŃSKIE SEMINARIUM”.

By wziąć udział w akcji należy przesłać na konto WSD równowartość jednego z mebli a w przekazie napisać jego nazwę. Lista ofiarodawców zostanie umieszczone na tablicy pamiątkowej w gmachu seminarium po zakończeniu remontu. Dzięki temu kolejne pokolenia alumnów, korzystających z ofiarowanych mebli, będą pamiętać z wdzięcznością o swoich Dobrodziejach.

Dziękujemy za wsparcie! W każdy czwartek ofiarujemy za Was Mszę świętą i adoracje Najświętszego Sakramentu. Niech Bóg Wam wynagrodzi wszelką dobroć serca!

Wyższe Seminarium Duchowne

Formacja

Seminarium to miejsce modlitwy, nauki, zdobywania doświadczeń duszpasterskich i osobistego rozwoju. Nie jest to zwykła uczelnia wyższa z akademikiem. Aby dostać się tutaj trzeba najpierw przejść pozytywnie weryfikację powołania we własnym sumieniu. Jest to też czas na kolejne pytania i odpowiedzi. W tym pomaga czas miesięcznego postulatu oraz dwuletniego nowicjatu.

Seminarium to wspólnota ludzi. Patrząc z zewnątrz to grupa kilkudziesięciu młodych ludzi – kleryków, Profesorów i Wychowawców oraz Kapłanów i Braci. Nie mogłoby ono funkcjonować bez posługi Sióstr Pallotynek i pracy ludzi świeckich.

czytaj więcej

Wyższe Seminarium Duchowne w Ołtarzewie