Wyższe Seminarium Duchowne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Pallotyni

Ołtarzew

Aktualności

Zamiast wypełnionej po brzegi Ołtarzewskiej świątyni, jak to bywało
w ubiegłych latach, można było spotkać pojedyncze osoby, w dodatku
z maskami na twarzy dla przestrzegania środków ostrożności, związanych
z obecnie panującą epidemią. Nie przygasiło to jednak doniosłości uroczystości. 24 października 2020 r., o godzinie 11:30,
w kościele seminaryjno-parafialnym Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie, przez posługę
ks. bpa Henryka Ciereszki, biskupa pomocniczego archidiecezji białostockiej, trzech pallotyńskich akolitów przyjęło sakrament święceń,
w stopniu diakonatu.

Wyższe Seminarium Duchowne

Formacja

Seminarium to miejsce modlitwy, nauki, zdobywania doświadczeń duszpasterskich i osobistego rozwoju. Nie jest to zwykła uczelnia wyższa z akademikiem. Aby dostać się tutaj trzeba najpierw przejść pozytywnie weryfikację powołania we własnym sumieniu. Jest to też czas na kolejne pytania i odpowiedzi. W tym pomaga czas miesięcznego postulatu oraz dwuletniego nowicjatu.

Seminarium to wspólnota ludzi. Patrząc z zewnątrz to grupa kilkudziesięciu młodych ludzi – kleryków, Profesorów i Wychowawców oraz Kapłanów i Braci. Nie mogłoby ono funkcjonować bez posługi Sióstr Pallotynek i pracy ludzi świeckich.

czytaj więcej

Wyższe Seminarium Duchowne w Ołtarzewie