Relacja z międzynarodowego sympozjum. Część II.

Drugi blok tematyczny zapoczątkował ks. dr Ireneusz Kamionka z Wyższej Szkoły im. Bogdana Jańskiego w Szczecinie. W swoim wystąpieniu pt. Słowo Boże w działalności duszpasterskiej prelegent nie tylko podzielił się własnym doświadczeniem duszpasterskim, lecz także zwrócił uwagę na konkretne zagrożenie traktowania słowa Bożego jako instrumentu do osiągania własnych celów. Każde czytanie Biblii ma być ukierunkowane[…]

Czytaj więcej

Apostolat Biblijny a wyzwania współczesności. Bibliodrama w ewangelizacji. Część I.

Sympozjum rozpoczęło się referatem ks. dr hab. Mirosława Mejznera SAC, rektora Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie, pt. Pismo Święte jako ucielieśnienie osobowego Logosu.  W swoim referacie ks. Rektor opowiadał m.in. o doniosłym znaczeniu Pisma Św. na przestrzeni wieków. Odwołał się do doświadczenia przeżywania relacji ze słowem Bożym Ojców Kościoła, m.in. św. Hieronima, św.[…]

Czytaj więcej

Zaproszenie na międzynarodowe sympozjum

24-25 maja 2018 w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie odbędzie się międzynarodowe sympozjum pt. Apostolat biblijny a wyzwania współczesności. Bibliodrama w Ewangelizacji. Sympozjum rozpocznie się o godz. 9. 00 w  auli im. bł. Józefa Jankowskiego SAC. Radio Pallotti.FM będzie transmitować na żywo niektóre punktu programu. Sympozjum zostało zorganizowane przez  Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum”, Wyższe Seminarium[…]

Czytaj więcej

Rozpoczęła się wizytacja kanoniczna Wyższych Przełożonych Prowincjalnych

Dnia 20 maja 2018 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie rozpoczęła się wizytacja kanoniczna Wyższych Przełożonych Prowincjalnych obydwu polskich prowincji. Wizytacja potrwa do 23 maja 2018 r. Oficjalne rozpoczęcie miało charakter modlitewny. Cała wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplice Świętej Rodziny z Nazaretu, aby wspólnie modlić się nieszporami z uroczystości Zesłania[…]

Czytaj więcej

Królowo Apostołów, módl się za nami!

Dnia 19 maja 2018 r. w naszej wspólnocie obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Apostołów, Patronki naszego Stowarzyszenia i Matki całej rodziny pallotyńskiej. Świętowanie rozpoczęliśmy wspólnie odmówioną Jutrznią. Jednak najważniejszym punktem dnia dzisiejszego była uroczysta Eucharystia, celebrowana w kościele seminaryjno-parafialnym pod wezwaniem Królowej Apostołów właśnie. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. Alfred Dyr SAC, wykładowca liturgiki[…]

Czytaj więcej