Wyższe Seminarium Duchowne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Pallotyni

Ołtarzew

Aktualności

W niedzielne południe (30.08) do naszego Wyższego Seminarium Duchownego przybyli Damian, Maciej, Witalij, Paweł i Szymon.
Nasi pallotyńscy nowicjusze przyjechali wraz z dyrektorem okresu wstępnego – ks. Wiesławem Gułą SAC. Zostali powitani staropolskim zwyczajem chlebem i solą, a także śpiewem przy akompaniamencie gitary.
Podczas obiadu w imieniu całej wspólnoty ksiądz rektor przedstawił nowoprzybyłych wspólnocie Ołtarzewskiej.
Po południu nowi alumni zwiedzali teren naszego seminarium, oprowadzani przez starszych kolegów.
Wieczorna rekreacja całej wspólnoty była okazją do tego, by nowicjusze poznali współbraci i siostry.

Wyższe Seminarium Duchowne

Formacja

Seminarium to miejsce modlitwy, nauki, zdobywania doświadczeń duszpasterskich i osobistego rozwoju. Nie jest to zwykła uczelnia wyższa z akademikiem. Aby dostać się tutaj trzeba najpierw przejść pozytywnie weryfikację powołania we własnym sumieniu. Jest to też czas na kolejne pytania i odpowiedzi. W tym pomaga czas miesięcznego postulatu oraz dwuletniego nowicjatu.

Seminarium to wspólnota ludzi. Patrząc z zewnątrz to grupa kilkudziesięciu młodych ludzi – kleryków, Profesorów i Wychowawców oraz Kapłanów i Braci. Nie mogłoby ono funkcjonować bez posługi Sióstr Pallotynek i pracy ludzi świeckich.

czytaj więcej

Wyższe Seminarium Duchowne w Ołtarzewie