Mamy pierwszą habilitację z nauk o mediach

20 czerwca 2018 roku decyzją Rady Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego ks. dr Krzysztof Marcyński SAC, prefekt studiów w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, uzyskał stopień doktora habilitowanego z nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o mediach. Nasz nowy pallotyński doktor habilitowany to badacz komunikacji społecznej i religijnej, natury mediów i kompetencji komunikacyjnej.[…]

Czytaj więcej

Hoc est enim corpus meum

Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, obchodzonej 31 maja 2018 r., przewodniczył ks. Krzysztof Wernicki SAC, prefekt alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie. Po Eucharystii, sprawowanej w kościele seminaryjno-parafialnym pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów, wyruszyła procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy wybudowanych na ulicach ołtarzewskiej parafii. Była to manifestacja wiary katolickiej, której[…]

Czytaj więcej

Relacja z międzynarodowego sympozjum. Część II.

Drugi blok tematyczny zapoczątkował ks. dr Ireneusz Kamionka z Wyższej Szkoły im. Bogdana Jańskiego w Szczecinie. W swoim wystąpieniu pt. Słowo Boże w działalności duszpasterskiej prelegent nie tylko podzielił się własnym doświadczeniem duszpasterskim, lecz także zwrócił uwagę na konkretne zagrożenie traktowania słowa Bożego jako instrumentu do osiągania własnych celów. Każde czytanie Biblii ma być ukierunkowane[…]

Czytaj więcej

Apostolat Biblijny a wyzwania współczesności. Bibliodrama w ewangelizacji. Część I.

Sympozjum rozpoczęło się referatem ks. dr hab. Mirosława Mejznera SAC, rektora Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie, pt. Pismo Święte jako ucielieśnienie osobowego Logosu.  W swoim referacie ks. Rektor opowiadał m.in. o doniosłym znaczeniu Pisma Św. na przestrzeni wieków. Odwołał się do doświadczenia przeżywania relacji ze słowem Bożym Ojców Kościoła, m.in. św. Hieronima, św.[…]

Czytaj więcej