Szulmiński – Miłość potężniejsza niż śmierć

Najnowsza książka poświęcona Słudze Bożemu ks. Stanisławowi Szulmińskiemu SAC, ukazała się w wydawnictwie  Pallottinum.

 

Miłość potężniejsza niż śmierć 

Monografia zawiera bogaty materiał badawczy dotyczący ks. Stanisława Szulmińskiego, jak tło jego życia i działalność, oraz cenne materiały źródłowe. Publikacja bardzo dobrze wpisuje się w “Rok Szulmińskiego” przypadający w 80. rocznicę śmierci Sługi Bożego. Pozwala ona zapoznać się z postacią Apostoła pojednania – człowieka wielkich planów, nieugiętego ducha i heroicznych cnót. Na pewno pozostanie tez jednym z trwałych owoców tej rocznicy i punktem odniesienia dla dalszych badań. 

ks. dr hab. Tomasz Skibiński, prof. UKSW 

 

Książkę otrzymają uczestnicy sympozjum, które odbędzie się 27 i 28 listopada 2021 w WSD SAC Ołtarzew. 

Program na stronie www.szulminski.pl (można jeszcze się zapisać) – zapraszamy