Pierwsza konsekracja czasowa

Tradycyjnie 29.09. to dla naszej pallotyńskiej wspólnoty dzień złożenia pierwszych konsekracji czasowych oraz odnowienia już złożonych. Tegoroczne złożenie profesji czasowych zostało w tym roku połączone z wizytą rodziców alumnów naszego seminarium, którzy mieli możliwość zwiedzenia wyremontowanego gmachu. Po raz pierwszy swoje „oddaję, poświęcam i składam w ofierze” w czasie Mszy Świętej, której przewodniczył ksiądz prowincjał Zdzisław Szmejchel SAC, wypowiedziało czterech współbraci: Damian Kikta, Pavel Mikulka, Witalij Mickiewicz (prowincja Zwiastowania Pańskiego) oraz Mateusz Winciorek (prowincja Chrystusa Króla). Wydarzenie poprzedziły rekolekcje, które poprowadził ksiądz Michał Wójciak SAC – proboszcz pallotyńskiej parafii z Częstochowy. 

Każdy spośród współbraci składających profesję (parafrazując słowa homilii ks. prowincjała Zenona Hanasa SAC) spotkał kiedyś Boga w swoim życiu. W jednym, wyjątkowym momencie, na wzór Natanela – bohatera dzisiejszej perykopy ewangelicznej. To spotkanie stało się początkiem relacji prowadzącej ku głębszemu poznaniu Boga, a także siebie samego. I każdy z nich odpowiedział na to spotkanie, korzystając z danego mu daru wolności, pragnąc służyć Bogu i Kościołowi w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego. Ksiądz prowincjał życzył wszystkim składającym profesję, by nie widzieli w niej świadomego ograniczenia wolności, ale (w nawiązaniu do słów papieża Franciszka wypowiedzianych w czasie wizyty na Słowacji i Węgrzech) świadomego wyjścia na wolność, ku bliższej relacji z Panem, która będzie dobrym i skutecznym świadectwem dla innych osób. Dziękując Bogu za możliwość złożenia trzeciej konsekracji czasowej, przyłączam się do tych życzeń, pragnąc, by każdy z nas stawał się coraz odważniejszy w kroczeniu obraną drogą powołania.   

 

Paweł Strojewski SAC