„Remont Stulecia” Pallotyńskiego Seminarium


 

Drodzy Przyjaciele i Współpracownicy!

 

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości była równocześnie jubileuszowym rokiem 100-lecia Pallotyńskiego Seminarium. Dziękujemy Panu Bogu za nieprzerwany cud powołań, które od wielu pokoleń dojrzewają i wzrastają w Ołtarzewie. Seminarium to szczególne miejsce dla wszystkich polskich pallotynów. Stąd młodzi księża wyruszają do prac duszpasterskich w Polsce i do krajów misyjnych na wszystkich kontynentach świata.

Budowa gmachu Pallotyńskiego Seminarium, miejsca modlitwy, nauki, pracy i życia alumnów, rozpoczęła się jeszcze przed wojną. Po blisko 80 latach wykorzystywania nadszedł czas jego gruntownej renowacji. Remontu wymagają zwłaszcza instalacje grzewcze i sanitarne oraz pokoje mieszkalne. Plany przebudowy mają na celu takie zagospodarowanie przestrzeni, aby lepiej służyła do potrzeb mieszkalnych, edukacyjnych, administracyjnych i apostolskich. Będzie to niewątpliwie REMONT STULECIA zarówno ze względu na jego koszt, zakres i rozmach, jak i na fakt obchodów w roku 2018/19 jubileuszu stulecia Pallotyńskiego Seminarium na ziemiach polskich.

Remont stulecia chcemy przeprowadzić owocnie i stosunkowo szybko, aby nie zakłócić normalnego procesu formacji i edukacji seminaryjnej. Aby się to udało potrzebujemy pomocy i wsparcia.

Liczy się każdy życzliwy gest i dar serca. Dlatego rozpoczynamy akcję pod nazwą:

 

 „Dołóż cegiełkę do REMONTU STULECIA Pallotyńskiego Seminarium”.

 

Ofiarę można przekazać bezpośrednio, przesłać korzystając z formularza poniżej lub przesłać na konto Seminarium:

PL 85 1240 1037 1111 0010 0132 0841, z dopiskiem „REMONT STULECIA”. 

Lista ofiarodawców jest na bieżąco prowadzona i aktualizowana.

Każdy ofiarodawca otrzyma specjalny certyfikat potwierdzający nabycie cegiełki.

Wyrazy naszej wdzięczności

W każdy czwartek jest odprawiana Msza Św. w intencji wszystkich Dobrodziejów i Współpracowników WSD, a wieczorem intencje Dobrodziejów polecane są podczas wspólnotowej adoracji Najświętszego Sakramentu.

Bóg zapłać za modlitwę i wszelką pomoc!

Ofiary składane są na rzecz:

Wyższe Seminarium Duchowne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego

ul. Kilińskiego 20

05-850 Ożarów Mazowiecki

NIP 534-10-76-596

Numer rejestru: Dz.U. 1989 nr 29 poz. 154 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej