“Remont Stulecia” Pallotyńskiego Seminarium


 

Drodzy Przyjaciele Seminarium!

 

Rok 2020 przebiega w Pallotyńskim Seminarium pod znakiem „REMONTU STULECIA”. Trwa gruntowna przebudowa i modernizacja głównego, czteropiętrowego gmachu, który powstał w latach 30-tych XX wieku. Przez wszystkie lata służył kolejnym pokoleniom alumnów w ich drodze ku kapłaństwu. W Ołtarzewskim Wieczerniku święcenia kapłańskie przyjęło ok. 1000 pallotynów, którzy dziś posługują w kraju i na misjach. Po blisko 80 latach wykorzystywania gmachu Seminarium nadszedł czas jego gruntownej renowacji. Wymaga to nakładu ogromnych środków. Naszym marzeniem jest, aby rok akademicki 2020/21 rozpocząć w odnowionym Seminarium. Do realizacji tych planów potrzebujemy szerokiego wsparcia ludzi dobrej woli. Liczy się każdy gest serca!

 

Dlatego serdecznie zachęcamy do włączenia się do akcji:

„Dołóż cegiełkę do REMONTU STULECIA Pallotyńskiego Seminarium”.

 

Ofiarę można przekazać bezpośrednio lub przesłać na konto Seminarium:

PL 85 1240 1037 1111 0010 0132 0841

Tytuł przelewu: „REMONT STULECIA”.

Lista ofiarodawców jest na bieżąco prowadzona i aktualizowana. Każdy ofiarodawca otrzyma specjalny CERTYFIKAT potwierdzający złożoną ofiarę.

Można też przekazać 1% podatku. Cel: WSD Ołtarzew, Nr KRS: 0000309499

Naszą wdzięczność wyrażamy modlitwą. W każdy czwartek odprawiana jest Msza św. w intencji wszystkich Dobrodziejów WSD. Wieczorem Wasze intencje są polecane Bogu podczas wspólnotowej adoracji Najświętszego Sakramentu.

Bóg zapłać za ofiarowanie cegiełki na „Remont Stulecia”!

Ofiary składane są na rzecz:

Wyższe Seminarium Duchowne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego

ul. Kilińskiego 20

05-850 Ożarów Mazowiecki

NIP 534-10-76-596

Numer rejestru: Dz.U. 1989 nr 29 poz. 154 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej