Pallotyńskie Centrum „Przyszłość dla Ukrainy”


W Centrum Edukacyjno-Formacyjnym Wyższego Seminarium Duchownego
Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni) w Ołtarzewie powstaje Pallotyńskie
Centrum „Przyszłość dla Ukrainy” (PCPdU). Jest to długofalowy projekt mający na celu
wieloraką pomoc uchodźcom z Ukrainy i osobom dotkniętym wojną.

PCPdU będzie prowadziło pomoc dwojakiego rodzaju:
1. Część stacjonarna, obejmująca 24 segmenty mieszkalne składające się z dwóch
pokoi, łazienki i przedpokoju, przeznaczona będzie na przyjęcie matek z dziećmi
na kilkumiesięczny pobyt.
2. Część szkoleniowa, obejmująca 27 pokoi z łazienkami, służyć będzie
tygodniowym i weekendowym kursom (psychoterapeutycznym, edukacyjnym,
szkoleniowym, przygotowania zawodowego, doskonalenia umiejętności etc.) dla
osób potrzebujących wsparcia.
Oprócz pokoi mieszkalnych w przestrzeni PCPdU jest ponadto: wyposażona kuchnia,
jadania (na 120 osób), kaplica, 5 sal spotkań (w tym sale dla dzieci)

Otwarcie części stacjonarnej PCPdU planowane jest w październiku 2022 roku, po
ukończeniu remontu tej części gmachu. Dla zrealizowania tego planu potrzeba ogromnego
wsparcia duchowego i materialnego. Dlatego gorąco prosimy:

Dołóż swoją cegiełkę i pomóż w przygotowaniu
Pallotyńskiego Centrum „Przyszłość dla Ukrainy”
w CEF Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie

Otwieramy drzwi naszego domu, by przyjąć matki z dziećmi uciekające z Ukrainy z
powodu wojny i szukające bezpiecznego schronienia i warunków rozwoju. Mamy nadzieję,
że wspólnie uda nam się dokonać tego wielkiego dzieła.