Ks. Rektor Mirosław Mejzner SAC – Nowym Radcą Prowincjalnym

 

Czcigodni Współbracia, drodzy Przyjaciele Seminarium,

po nagłej śmieci ks. Grzegorza Młodawskiego SAC powstała konieczność mianowania Radcy Prowincjalnego. Decyzją Rady Generalnej z 3 grudnia br., zgodnie z  Prawem SAC, nowym Radcą Prowincjalnym w kadencji 2020-2023 został mianowany ks. Mirosław Mejzner SAC. Objęcie obowiązków Radcy następuję z dniem nominacji. Księdzu Rektorowi Wyższego Seminarium Duchownego Księży Pallotynów w Ołtarzewie gratulujemy i życzymy obfitości darów Ducha Świętego.

Rektor i Radca Prowincjalny ks. prof UKSW, dr hab. Mirosław Mejzner SAC