Kontakt


Wyższe Seminarium Duchowne

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego
ul. Jana Kilińskiego 20
Ołtarzew, 05-850 Ożarów Mazowiecki

NIP 534 10 76 596   REGON 006237430

furta 22 722 10 24

recepcja@wsdsac.pl

administracja 22 733 85 62

intencje@pallotyni.pl

Konto bankowe

Bank Pekao S.A. I/o Warszawa
PL 85 1240 1037 1111 0010 0132 0841

Konta walutowe:

PL 98 1240 1037 1978 0010 0116 7938 (EUR)
PL 89 1240 1037 1787 0010 0116 7853 (USD)
PL 54 1240 1037 1797 0010 0116 7983 (CHF)
PL 41 1240 1037 1788 0010 7428 9401 (CAD)

Polska Kasa Opieki S.A. (Bank Pekao S.A.)
SWIFT (BIC) PKOPPLPW
(oder  PKOPPLPWWA1)

Formularz kontaktowy