Dzień alumna


dzien-alumna

Zazwyczaj dzień alumna rozpoczyna się o godzinie 600, kiedy rozbrzmiewa dzwonek sygnalizujący pobudkę. O godzinie 6.20 wspólnota seminaryjna gromadzi się w kościele seminaryjno-parafialnym p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów, na półgodziną medytację Słowa Bożego oraz poranne modlitwy pallotyńskie. W soboty natomiast śpiewamy Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Po nich celebrowana jest Eucharystia – najważniejszy moment w ciągu całego dnia. Msza Święta jest źródłem i szczytem każdej modlitwy powołanego do kapłaństwa czy życia konsekrowanego. Nadaje Ona siły na cały dzień i trud dźwigania Chrystusowego krzyża. Bezpośrednio po dziękczynieniu za dar Uczty Eucharystycznej, wspólnota udaje się refektarza, czyli seminaryjnej jadalni, na śniadanie. Po porannym posiłku alumni wykonują swoje oficja, czyli prace porządkowe w budynku seminaryjnym.

Wykłady z zakresu filozofii, teologii, psychologii i innych dyscyplin naukowych, rozpoczynają się o godzinie 830. Trwają one do 1250, a niekiedy drugi blok wykładowy ma miejsce w godzinach popołudniowych.

Południowe modlitwy pallotyńskie rozpoczynają się o godzinie 1300. Wtedy ołtarzewska wspólnota gromadzi się w kaplicy seminaryjnej p.w. Świętej Rodziny z Nazaretu. Dalej ma miejsce obiad w refektarzu i po nim rekreacja. Podczas niej alumni uprawiają sporty, spacerują, jeżdżą rowerami.

Czytanie duchowne rozpoczyna się o godzinie 1500.  Jest to pół godziny poświęcone na refleksje i czytanie religijnych książek, katolickiej prasy lub artykułów o tematyce ascetyczno-duchowej. Następnym punktem seminaryjnego planu jest studium prywatne. Wtedy alumni powtarzają i zgłębiają treści wykładów dnia bieżącego oraz przygotowują się na kolejne spotkania naukowe. Po tak spędzonym popołudniu wspólnota udaje się do kaplicy seminaryjnej na Nieszpory i wieczorne modlitwy pallotyńskie. Dalej następuje kolacja w refektarzu, po której jest czas do własnej dyspozycji. W wolnym czasie można czytać książki, obejrzeć wieczorne wiadomości, rozwijać pasje lub po prostu spędzić czas ze współbraćmi.

Od godziny 2100 trwa godzinne wystawienie Najświętszego Sakramentu w kaplicy seminaryjnej. Jest to dobry czas na osobistą modlitwę, rozmowę z Chrystusem eucharystycznym. Jednocześnie jest to początek silentium sacrum, czyli świętego milczenia. Nie powinno się już prowadzić zbędnych rozmów. Nastrój wyciszenia i skupienia ma pomóc w głębszym przemyśleniu nad treściami i bogactwem kończącego się dnia, ale i w przygotowaniu do dnia następnego.

Dzień alumna kończy się o godzinie 2230, kiedy to następuje gaszenie świateł i spoczynek nocny.


Pewne modyfikacje w planie zachodzą chociażby w czwartki oraz niedziele. W tzw. czwartki formacyjne o godzinie 730 wspólnota modli się Jutrznią w kaplicy seminaryjnej. Przewodniczy jej ojciec duchowny. Inna zmiana dotyczy konferencji ascetycznych głoszonych przez ojców duchownych. We Mszy świętej uczestniczymy wtedy o godzinie 1200. O godzinie 2000 odbywa się adoracja Najświętszego Sakramentu, kiedy to całą wspólnotą modlimy się za przyjaciół i dobrodziejów pallotyńskiego seminarium.

Natomiast niedziele rozpoczynamy od Jutrzni w kościele parafialno-seminaryjnym o godzinie 700, a dalej uczestniczymy we Mszy świętej. Godzina 12 to czas tzw. Godziny biblijnej, czyli zgłębiania Pisma Świętego. Po kolacji rozpoczynającej się o godzinie 1800, modlimy się Nieszporami w seminaryjnej kaplicy.