Dar z Sieradza

W czwartek, 24 marca, wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego Księży Pallotynów w Ołtarzewie przybyła do Sieradza, aby odebrać z Bazyliki Kolegiackiej pw. Wszystkich Świętych kopie wizerunków Matki Bożej Pięknej Miłości oraz św. Józefa. Uroczystej Mszy świętej połączonej z ich przekazaniem przewodniczył ks. bp Krzysztof Wętkowski, ordynariusz diecezji włocławskiej. W liturgii wzięli także udział ks. Zenon Hanas SAC, przełożony pallotyńskiej prowincji Chrystusa Króla, klerycy, profesorowie i zarząd seminarium. Obecni byli także ofiarodawcy obrazów: państwo Joanna i Andrzej Wodzyńcy, właściciele fabryki płytek ceramicznych Tubądzin, Paweł Osiewała, burmistrz Sieradza oraz parafianie i mieszkańcy miasta.
Witając wszystkich obecnych, ks. inf. Marian Bronikowski, proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych, nawiązał do listu papieża Franciszka napisanego z okazji Roku Św. Józefa, w którym przywoływany jest on m.in. jako „ojciec czuły”: „Ten szczególny święty, który w całej Ewangelii nie wypowiada ani jednego słowa jest dla całego Kościoła wyjątkowym patronem i orędownikiem. Od lat doświadczamy jego szczególnej opieki tutaj na sieradzkiej ziemi, gdzie obecny jest w swoim wizerunku czczonym w naszej świątyni. On uczy nas wrażliwości na tych, którzy wokół nas potrzebują pomocy i wsparcia. Dziś św. Józef wraz z Maryją, w swoich wizerunkach udadzą się w podróż do Ołtarzewa, aby tam wstawiać się za wszystkimi, którzy wzywać będą ich opieki i wstawiennictwa”.
Do troski o poszanowanie życia każdego człowieka zachęcał podczas swojej homilii pallotyński prowincjał: „<> – pisał papież św. Jan Paweł II w encyklice „Evangelium vitae”. To wezwanie do poszanowania życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci jest ciągle żywe i aktualne szczególnie dziś, kiedy na naszych oczach rozgrywa się dramat wojny i cierpienia tysięcy ludzi. Wielu z nich musiało zostawić dobytek całego swojego życia i uciekać, aby ratować siebie i swoich najbliższych. Dzisiaj każdy z nas zdaje egzamin ze swojego chrześcijaństwa i tego, czy wezwanie Chrystusa do troski o ubogich, potrzebujących, pozbawionych dachu nad głową, traktuje poważnie. Każdy z nas może w bardzo konkretny sposób pomóc naszym braciom i siostrom, którzy znaleźli się w tej trudnej sytuacji – przez modlitwę, ale także przez podzielenie się z nimi tym, co mamy: pożywieniem, darem materialnym czy miejscem do spania”- mówił w swojej homilii ksiądz Hanas. Przełożony pallotyńskiej prowincji wspomniał o odważnej postawie ponad 20-u pallotynów, którzy zostali ze swoimi wiernymi na Ukrainie, aby wspierać ich nie tylko duchowo, ale także otworzyli dla nich kościoły i plebanie, aby w tych miejscach mogli oni znaleźć schronienie i pomoc. „Dziś na naszych oczach widzimy co się dzieje, gdy przestaniemy patrzeć na innych jako na naszych braci i siostry, gdy w naszych sercach zwycięży chęć odwetu, zemsty i egoizm. Wezwanie Chrystusa, aby miłować się wzajemnie, tak jak On to czynił wobec wszystkich, z którymi się spotykał, to jedyna szansa, aby znów zapanował na świecie pokój” – dodał ks. Hanas.
Na koniec liturgii ordynariusz włocławski odmówił modlitwę błogosławieństwa i poświęcił dwa obrazy: Matki Bożej Pięknej Miłości, który był czczony w sposób szczególny przez św. Wincentego Pallottiego, założyciela Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, oraz obraz św. Józefa, będący kopią wizerunku czczonego w sieradzkiej świątyni. Obrazy są darem właścicieli fabryki Tubądzin dla pallotyńskiej wspólnoty w Ołtarzewie. Ostatnim punktem uroczystości była wspólna modlitwa do św. Józefa z prośbą o pokój na świecie.
Warto dodać, że wizerunek św. Józefa trzymającego na rękach Dzieciątko Jezus, pochodzący z sieradzkiej kolegiaty znalazł się na okładce papieskiego listu na Rok Świętego Józefa, wydanego przez poznańskie wydawnictwo Księży Pallotynów Pallotinum, a dzięki posłudze duchowych synów św. Wincentego Pallottiego – rekolekcjonistów i misjonarzy – staje się coraz bardziej znany i czczony nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.
Autor tekstu: Kl. Marcin Szczepański

 

Ikony świętego Józefa i Matki Bożej Pięknej Miłości