Łk 6, 39-45

  VIII Niedziela zwykła (rok C)

Łk 6, 39-45

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus opowiedział uczniom przypowieść: „Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj?
Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel.
Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Jak możesz mówić swemu bratu: «Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku», gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata.
Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani złym drzewem to, które wydaje dobry owoc. Po owocu bowiem poznaje się każde drzewo: nie zrywa się fig z ciernia ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta”.

Oto słowo Pańskie


Medytacja na VIII Niedzielę zwykłą

Ojcze, Synu, Duchu Święty
Trójco Przenajświętsza
Bądź uwielbiona w tym świętym czasie
rozważania Twojego Słowa
Niech Ono mnie przemienia
Abym przyjął skarb
Którym Ty jesteś!

Po raz kolejny wsłuchujemy się w to, co mówi do nas Jezus. Jego słowa zawsze są leczące nasze serca. Nasze też takie będą jeżeli z otwartością będziemy słuchali Mistrza. Jest to szkoła Jezusa, do której może należeć każdy z nas. W niej nauczymy się wszystkiego, co pozwoli nam żyć miłością i dla Miłości.

Postawię sobie dziś pytanie, jak postrzegam innych. Chyba większość z nas przyzna, że bardzo łatwo zauważamy błędy innych, oceniamy, czasami śmiejemy się z różnych zachowań. Łatwiej jest nam ukazać przed innymi to, co słabe i złe u innych niż to, co jest dobre. Kiedy jednak mówimy o sobie, często jest odwrotnie. Jak więc oczyścić nasze patrzenie? Pan Jezus mówi: „usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego”. Przemiana świata i brata rozpoczyna się w sercu każdego z nas. Więc pora zacząć od siebie i czynić to, co jest dobre. A Bóg dopomoże naszym wysiłkom i będziemy w stanie wypełnić jego słowa z dzisiejszej Ewangelii: „Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro”.

Dziś jest dzień dobra. Dopóki żyję na tym świecie, mogę zacząć czynić dobro tak, jak czyni Jezus.

Ojcze, Synu, Duchu Święty
Trójco Przenajświętsza
Bądź uwielbiona w tym świętym czasie
rozważania Twojego Słowa
Niech Ono mnie przemienia
Abym przyjął skarb
Którym Ty jesteś!

Medytację przygotował dk. Dominik Gaładyk SAC


Zapisz się do grona 231 osób, które pragną poznawać Boga poprzez medytacje "Ziarno Słowa".