Łk 4, 1-13

  I Niedziela Wielkiego Postu (rok C)

Łk 4, 1-13

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus pełen Ducha Świętego powrócił znad Jordanu i czterdzieści dni przebywał w Duchu na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem”.
Odpowiedział mu Jezus: „Napisane jest: »Nie samym chlebem żyje człowiek«.
Wówczas wyprowadził Go w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do Niego: „Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje”.
Lecz Jezus mu odrzekł: „Napisane jest: »Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz«”.
Zaprowadził Go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: »Aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli«, i »na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień«”.
Lecz Jezus mu odparł: „Powiedziano: »Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego«”.
Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od Niego aż do czasu.

Oto słowo PańskieMedytacja na I Niedzielę Wielkiego Postu

Nad dzisiejszym Jerychem wznosi się tak zwana góra kuszenia, na której znajduje się monastyr prawosławny. Z góry rozciąga się przepiękny widok na dolinę Jordanu i góry Moabu. To stamtąd według tradycji diabeł pokazał Jezusowi „królestwa świata i całą ich chwałę”. Dzisiaj udają się tam tłumy pielgrzymów, by zobaczyć miejsce, w którym Jezus walczył z pokusami, gdzie pokonany został książę tego świata.

Jest taka piękna pieśń „Chwała Chrystusowi”, która opiewa właśnie to wydarzenie, w refrenie śpiewamy „pokonany został książę tego świata, chwała Chrystusowi, który nas wybawił”, a zwrotki opisują poszczególne etapy kuszenia diabła i odpowiedzi Jezusa. To wydarzenie pokazuje nam, że sama pokusa nie jest grzechem, przecież Chrystus nie grzeszył, był do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu. Grzechem jest podążanie za nią.

Na pamiątkę zwycięskiej walki Chrystusa z diabłem rozpoczęliśmy w minioną środę wielki post. Jest to czas, w którym poprzez różne postanowienia chcemy pokonywać własne słabości i ograniczenia. Moc do ich przezwyciężania jednak nie płynie z nas, ale od samego Boga. Sami nic nie bylibyśmy w stanie uczynić. Jednak pomimo tego, że nawet drobne rzeczy nas przerastają w naszych sercach rodzi się pragnienie, żeby zrobić kolejny krok ku Bogu, by się nie poddawać, ale iść do przodu, ku powstaniu z naszych grzechów i słabości, bo jak wierzymy, razem z Chrystusem powstaniemy do nowego życia.

Chrystus z dzisiejszej Ewangelii daje nam przykład pokonywania pokus. Na pokusy diabła odpowiada Słowem Bożym. Słowo Boże ma moc! Może właśnie tegoroczny wielki post jest doskonałą okazją do tego, by sięgać częściej do Pisma Świętego i karmić się Słowem samego Boga? Słowo jest żywe. Sięgnij po nie i czytaj. Zobaczysz, że w Twoim życiu zaczną się dziać wielkie rzeczy. Słowo Boże w nas działa, oczyszcza nasze serca, oczyszcza nasze myśli, kieruje nasze myśli ku samemu Bogu.

Panie Jezu, chcę tegoroczny wielki post przeżyć razem z Tobą. Chcę wraz z Tobą pokonywać moje słabości i stawać się lepszym człowiekiem. Chcę zmieniać świat począwszy od siebie samego. Dopomóż mi w tym. Niech cała ziemia stanie się królestwem Twoim i niech rozbrzmiewa z niej Twoja chwała. Amen.

Medytację przygotował al. Jan Jabłuszewski SAC


Zapisz się do grona 255 osób, które pragną poznawać Boga poprzez medytacje "Ziarno Słowa".