Łk 21,25-28.34-36

  I Niedziela Adwentu (rok C)

Łk 21,25-28.34-36

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty jesteś Królem żydowskim?”.
Jezus odpowiedział: „Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?”.
Piłat odparł: „Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?”.
Odpowiedział Jezus: „Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd”.
Piłat zatem powiedział do Niego: „A więc jesteś Królem?”.
Odpowiedział Jezus: „Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”.

Oto słowo Pańskie


Medytacja na I Niedzielę Adwentu

Święty Łukasz przytaczając nam Słowa Jezusa, które pokazują nam Prawdę o Paruzji w sposób najbardziej drastyczny z wszystkich Ewangelistów, opowiada o powtórnym przyjściu Jezusa. Łukasz przechodzi do tego, co będzie się dziać na ziemi podczas Paruzji. Ludzie mdleć będą z strachu w oczekiwaniu na to, co ma nadejść na Ziemie. Ten opis, to mdlenie, ma wskazywać na maksymalny lęk, jaki człowiek przeżywa na myśl o tym, że wszystko się kończy, nadchodzi śmierć, nieznane. Ukazuje również bezradność w oczekiwaniu na to co nieuniknione.  Nigdy zaś ten lęk nie jest większy niż wtedy, gdy człowiek nie wierzy w Życie Wieczne, kiedy jest przekonany, że śmierć to koniec po której nie ma już nic, że po niej nadchodzi nicość. Człowiek jest tak stworzony, że nie może żyć bez przyszłości, bez świadomości życia przyszłego.

Jakie uczucia wywołuje we mnie ta wizja? Co czuje, gdy słyszę ten opis?
Jezus dodaje, że gdy to wszystko będzie się działo, ujrzymy Go w Chwale w której przychodzi.
Czy dziś, jesteś gotowy na to spotkanie? Jak je sobie wyobrażasz?

Mimo drastycznego opisu, Jezus mówi o tym, aby podnieść głowę! Zbliża się moje zbawienie! Napełnia nadzieją życia wiecznego. Ale co to oznacza dla mnie? Czy chciałbym, aby Jezus zastał mnie takiego, jakim jestem dziś? Jak się przygotować na spotkanie z Nim? Sam Jezus daje przestrogę, aby uważać na swoje przywiązania, aby dbać o czystość swojego serca. Jaki jest moje serce dzisiaj? Co jest moim przywiązaniem które nie pozwala mi spotkać się z Jezusem? Ten Dzień przyjdzie na wszystkich ludzi. Ale aby ten dzień nie był dla nas „potrzaskiem” należy zwrócić uwagę na wskazania których udziela nam Jezus. Mówi, żeby czuwać i modlić się, a wtedy człowiek jest gotowy na spotkanie z Nim.
Modlitwa w każdym czasie, co to dla mnie oznacza? Jak się modlę? Jakie świadectwo życia i modlitwy daje na co dzień?  W jakiej postawie serca staje do modlitwy? Czy w każdej sytuacji życiowej potrafię się oddać Jezusowi? Jak w trudnych sytuacjach wygląda moja modlitwa? I czy nie zapominam o modlitwie w chwili, gdy wszystko mi się układa, gdy wszystko idzie po mojej myśli? Rozpoczeliśmy dzisiaj Adwent, czas radosnego oczekiwania, to również tradycyjnie czas postanowień.  Może od dzisiaj, jednym z nich, będzie codzienna modlitwa podczas oczekiwania na Jego przyjście.

Medytację przygotował al. now. Rafał Konieczny  


Zapisz się do grona 229 osób, które pragną poznawać Boga poprzez medytacje "Ziarno Słowa".