Łk 3,1-6

  II Niedziela Adwentu (rok C)

Łk 3,1-6

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni.
Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza:

„Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”.

Oto słowo Pańskie


Medytacja na II Niedzielę Adwentu

Słowo na dzisiejszą niedzielę pochodzi z Ewangelii wg św. Łukasza.

W Ewangelii przywołane zostały słowa proroka Izajasza „Przygotujcie drogę Panu”. Ten głos rozlega się na pustyni, woła do głuchych uszu. Pustynia jest miejscem sprzyjającym modlitwie i przebywaniu z Bogiem. Aby usłyszeć głos Boga w swoim wnętrzu należy wyjść na pustynie, to znaczy przyjąć postawę wewnętrznego zasłuchania, czystości serca i modlić się to. Bóg mówi poprzez wydarzenia, okoliczności życia, słowa i postępowanie innych, a także natchnienia, które pojawiają się w sercu szczególnie podczas modlitwy.  Głos domaga się od ludzi nawrócenia i wiary. Czy jest w Tobie pragnienie wyjścia na pustynię?

Jan Chrzciciel nawołuje do nowego sposobu myślenia i życia. Należy porzucić dotychczasowe grzeszne życie i odrodzić się do nowego, przemienionego życia. Czy już porzuciłeś stare, grzeszne życie by otrzymać nowe? Czy podjąłeś chociaż taką próbę?

„Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego!” Zastanówmy się na czym w naszym życiu ma polegać prostowanie ścieżek, na czym ma polegać przygotowanie drogi Panu. To przyjęcie całej woli Bożej. Mamy poprawić się tu i teraz, nie wybiegać w przyszłość. Uświadommy sobie, że przyszłość to jeden długi adwent, ponieważ Bóg przychodzi przez cały czas. Prostowanie ścieżek i przygotowanie drogi to też skupienie całej uwagi na Bogu, odrzucenie wszystkiego, co odciąga nas od tego, na którego czekamy.

Jan Chrzciciel wzywa do nawrócenia, a nawrócenie to działanie, nie wystarczy słuchać kazań dotyczących sposobu nawrócenia, bo to nie wystarczy. Należy wprowadzić to w życie. Nie musimy wywracać swojego życia do góry nogami. Wystarczy, że zerwiemy z grzechem, złymi nawykami i przyzwyczajeniami, a będziemy żyli miłością do Boga i ludzi. Nawrócenie to zmiana myślenia, zmiana przeżywania swojego życia. Chodzi o wewnętrzny przewrót, który ma się dokonać w tym czasie Adwentu. Ma to być przewrót w naszym życiu, a nie nakładanie kolejnych praktyk pobożnościowych, jak to ma często miejsce. Adwent to wyruszenie w drogę. Zadaj sobie w tym miejscu kolejne pytanie: jaka jest moja droga dziś? Czy odrzucam wszystko, co nieistotne, aby być wolnym i otwartym na Tego, który przychodzi?

Ważnym elementem w przygotowaniu drogi jest pozwolenie na to, aby sam Bóg wykonał właściwą pracę. Z reguły to my nie pozwalamy Mu przyjść, gdyż sami chcemy planować swoją przyszłość i Królestwo Boże, zamiast pozwolić, aby to On je budował.

Przyjście Jezusa niewątpliwie budzi radość. Tej radości możemy doświadczyć wtedy, gdy pozwolimy na to, aby Jezus przyszedł. Jan Chrzciciel przychodzi nam z pomocą, ucząc nas co mamy czynić, aby dostąpić radości. Warunkiem radości jest nawrócenie. Nie musimy od razu podejmować czegoś wielkiego, ale drobnymi krokami. A jeśli i to będzie zbyt trudne, drogi będą wydawać się nam zbyt kręte, a ścieżki naszego życia nie do wyprostowania, wołajmy do Jezusa o pomoc. On wszystko może.

Na koniec tej medytacji poproś Ducha Świętego o to, abyś i Ty usłyszał głos wołającego na pustyni, usłyszał wezwanie do nawrócenia i głębokiej duchowej przemiany.

Usłysz głos nawrócenia w sobie!

Medytację przygotował al. now. Karol Staniewicz


Zapisz się do grona 229 osób, które pragną poznawać Boga poprzez medytacje "Ziarno Słowa".