J 1,35-42

Medytacja na 2 niedzielę zwykłą roku B

J 1,35-42

Z Ewangelii według świętego Jana.

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: Oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: Czego szukacie?

Oni powiedzieli do Niego: Rabbi, to znaczy: Nauczycielu, gdzie mieszkasz? 

Odpowiedział im: Chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa.

A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz się nazywał Kefas, to znaczy: Piotr.


 

 Na początku modlitwy poproś o światło Ducha Świętego, aby otwierał twoje serce na słowo, które Pan kieruje dziś do ciebie.

Następnie przeczytaj uważnie fragment Ewangelii i wyobraź sobie scenę ewangeliczną.

Poproś też o łaskę zobaczenia na tej modlitwie prawdziwych twoich pragnień, poszukiwań, dążeń, a także o to, abyś potrafił swoją wiarą dzielić się z innymi ludźmi.

 

1) Jezus zadaje pytanie uczniom: Czego szukacie? Jest ono wieloznaczne; może oznaczać również: kogo szukacie? lub też: o co wam chodzi? Słowo Boże konfrontuje również nas z tymi pytaniami: Czego ja szukam? Czego pragnę? Czego chcę? O co mi w życiu tak naprawdę chodzi? Co jest dla mnie najważniejsze?

W moich poszukiwaniach może być obecny Pan. Podobnie w moich pragnieniach. Może chcieć coś mi powiedzieć, do czegoś mnie zaprosić, być może powołać do jakiejś szczególnej misji, zadania. Popatrz na swoje pragnienia.

 

2) Znaleźliśmy Mesjasza – to znaczy Chrystusa. Andrzej, gdy spotkał swojego brata, Szymona, opowiedział mu Kogo znalazł. Możliwe, że w tych słowach było wiele radości, entuzjazmu, zadowolenia. W końcu Mesjasz był kimś wyczekiwanym przez Izraelitów.

Andrzej dzieli się doświadczeniem spotkania z Jezusem. Nie pozostawia tego doświadczenia wyłącznie dla siebie. Idzie i opowiada swemu bratu.

Każdy z nas jest zaproszony do spotkania z Jezusem. Każdy z nas jest również zaproszony do tego, aby dzielić się Nim z innymi: w rodzinie, we wspólnocie, w szkole, w pracy, w środowisku, w którym żyje. Doświadczenia spotkania z Jezusem nie można pozostawić tylko dla siebie.

A czy we mnie jest entuzjazm wiary? Czy potrafię do mojej wiary i do Jezusa przyznać się w codzienności mojego życia?

 

Porozmawiaj z Panem, o tym wszystkim, co pozwolił ci odkryć na tej medytacji. Powierzaj Jemu swoje pragnienia, poszukiwania, odkrycia.


Medytację przygotował Szymon Pakuła SAC – alumn V roku Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie.