Mk 1,14-20

Medytacja na 3 niedzielę zwykłą roku B

Mk 1,14-20

Z Ewangelii według świętego Marka.

Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.

Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.


Ojcze, Synu, Duchu Święty
Trójco Przenajświętsza
Bądź uwielbiona w tym świętym czasie
rozważania Twojego Słowa
Niech Ono mnie przemienia
Abym przyjął skarb
Którym Ty jesteś

Niemoc. Głos został stłumiony. Uwięziony został ten, który powiedział o sobie: Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską! Nikt nie słyszy już jego głosu. A Pan Jezus idzie do Galilei i dalej głosi Ewangelię Bożą. Więc głoszenie jest kontynuowanie. Tylko że teraz Pan mówi: Czas się wypełni i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

To On jest blisko. Bóg jest blisko mnie i mówi do mnie: zmieniaj swoje myślenie i uwierz moim słowom. Tak też powiedział do Szymona, Andrzeja, Jakuba, Jana… Pośród codzienności Pan przyszedł do nich i zaprosił do podążania za Nim. Oni zgodzili się na to, a Chrystus uczynił ich rybakami ludzi. Czy dziś jestem gotowy, aby przyjąć zaproszenie Boga do kroczenia Jego śladami? Czy chcę być Jego uczniem i świadkiem?

Pójście za Jezusem wiąże się z lękiem, opuszczeniem, ale i zaufaniem. Zaufaniem Temu, który wzywa. Nie jest to łatwy krok, decyzja. Lecz ma ona za poręczyciela Boga samego, a skoro Bóg z nami, któż przeciwko nam?

Ojcze, Synu, Duchu Święty
Trójco Przenajświętsza
Bądź uwielbiona za ten święty czas
rozważania Twojego Słowa
Niech Ono mnie przemienia
Abym przyjął skarb
Którym Ty jesteś


Medytację przygotował Dominik Gaładyk SAC – alumn V roku Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Administrator strony internetowej i mediów społecznościowych pallotyńskiego seminarium.


Zapisz się do grona 195 osób, które pragną poznawać Boga poprzez medytacje "Ziarno Słowa".