Mk 1,6b-11

Medytacja na święto Chrztu Pańskiego roku B

Mk 1,6b-11

Z Ewangelii według świętego Marka

Jan Chrzciciel tak głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym
W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie


W czasie chrztu świętego w każdym z nas następuje narodzenie do nowego życia, staliśmy się nowym stworzeniem, dzięki któremu nazywamy się dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy.

Jesteśmy dziećmi Bożymi, bo w naszych duszach w stanie łaski jest obecne życie Boże. Właśnie nasze dziecięctwo Boże jest źródłem najwyższej godności, która należy się człowiekowi. Nasza upadła natura została odnowiona poprzez przyjście Chrystusa w ludzkim ciele. Świadomość i poczucie synostwa Bożego powinna określać i ukierunkowywać naszą postawę, powinna wpływać na naszą modlitwę i podejście do codziennych wyzwań i obowiązków. Synostwo Boże winno stać się sposobem naszego życia i bycia. Bóg jest naszym Ojcem, możemy się do Niego zwracać z pełnym zaufaniem, nawet w najbardziej po ludzku beznadziejnych chwilach naszego życia. W obliczu własnego grzechu, słabości i niemocy to właśnie synostwo Boże jest dla nas gwarantem wolności, bo ku wolności wyswobodził nas Chrystus! Z wolności, którą dał nam Chrystus bije źródło radości i szczęścia w naszym życiu. Bóg zawsze daje nam środki, aby wybrnąć z niesprzyjających sytuacji, jeśli tylko zwrócimy się do Niego z ufnością dzieci Bożych.

Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie. Te słowa usłyszano z nieba po chrzcie Jezusa w Jordanie, którego dokonał święty Jan Chrzciciel. Również w sakramencie chrztu świętego nad każdym z nas Bóg Ojciec, w ciszy swojego majestatu wypowiedział te słowa. Staliśmy się dziećmi Boga. Rzeczywiście nimi jesteśmy. Niech ta świadomość napełni nas dzisiaj ogromną wdzięcznością Bogu za dar sakramentu chrztu świętego i uczynienie nas Jego dziećmi. Niech dzisiejsze święto Chrztu Pańskiego będzie dla nas okazją do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych i pogłębienia naszej więzi z Bogiem Ojcem.

Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz, dotrzymać pragnę szczerze, Kościoła słuchać w każdy czas i w świętej wytrwać wierze. O Panie Boże dzięki Ci, żeś mi Kościoła otwarł drzwi, w nim żyć, umierać pragnę.


Medytację przygotował Jan Jabłuszewski SAC – alumn IV roku Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie, a także redaktor naczelny czasopisma alumnów WSD SAC pt.: Nasz Prąd


Zapisz się do grona 198 osób, które pragną poznawać Boga poprzez medytacje "Ziarno Słowa".