Łk 11, 1-13

  XVII Niedziela zwykła

(rok C)

Łk 11, 1-13

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: „Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów”.
A On rzekł do nich: „Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień, i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczymy każdemu, kto nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie”.
Dalej mówił do nich: „Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: »Przyjacielu, użycz mi trzech chlebów, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać«. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: »Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie«. Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje.
I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą”.

Oto słowo Pańskie


Medytacja na XVII Niedzielę zwykłą

Przykład modlitwy Jezusa wzbudza w towarzyszących Mu uczniach pragnienie modlitwy, które wyraża się w gorącej prośbie “Panie, naucz nas modlić się”. Wywodzącym się z pobożnej tradycji Izraela uczniom nieobca była praktyka modlitwy, z pewnością umieli się modlić i prawdopodobnie wielokrotnie to czynili. Ich marzeniem było jednak to, aby modlić się na wzór Mistrza z Nazaretu, modlić się jak Jezus.

Jezus chciał nie tylko nauczyć swoich uczniów nowej modlitwy, konkretnych słów do częstego powtarzania, ale raczej pragnął wprowadzić ich w nową relacje z Bogiem. 

Te słowa maja kształtować życie uczniów, nauczyć ich myśleć w nowy sposób – jak Jezus. Nowość modlitwy Jezusa dotyczy zatem nie tyle jej treści, ile sposobu odnoszenia się i zwracania do Boga. Kluczem do odkrycia tej nowej relacji jest pierwsze słowo Jezusowej modlitwy: Ojcze – Abba, które wyprzedza  wezwania i prośby. Modlic się na wzór Jezusa, to przede wszystkim doświadczyć obecności Boga jako kochającego i troskliwego Ojca oraz czuć na sobie Jego miłosierne spojrzenie na każdej okoliczności życia.

Taka synowska modlitwa rodzi się jedynie z bezgranicznej ufności, a nie z chęci otrzymania czegoś czy pomyślnej realizacji własnych projektów i oczekiwań. Jezus zaprasza swoich uczniów do nowego spojrzenia na modlitwę. Uczmy się modlitwy ufnej i wytrwalej na wzór Jezusa. Nie narzekajmy, iż nie zostaliśmy wysłuchani, zaufajmy bardziej Jego odpowiedziom, niż naszym pytaniom, bardziej Jego darom, niż naszym prośbom.

Medytację przygotował al. now. Piotr Jakóbek


Zapisz się do grona 259 osób, które pragną poznawać Boga poprzez medytacje "Ziarno Słowa".