Łk 10, 38-42

  XVI Niedziela zwykła

(rok C)

Łk 10, 38-42

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus przyszedł do pewnej wsi. Tam niejaka niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: ”Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła”.
A Pan jej odpowiedział: ”Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona”.

Oto słowo Pańskie


Medytacja na XVI Niedzielę zwykłą

Wyobraź sobie, że puka do Twojego domu Jezus. Zapraszasz Go, i co wtedy? Sprzątasz? Przygotowujesz coś do picia, do jedzenia? Czy siadasz u stóp Pana i wsłuchujesz się w to, co ma Ci do powiedzenia?

To są dwie postawy, na które wskazuje nam dziś Ewangelia. Maria, która słucha Jezusa i Marta, która jest pochłonięta licznymi posługami. Pan Jezus nie gani żadnej z tych postaw. Marta, która dręczy się wieloma sprawami, chciałaby, żeby siostra ją naśladowała. I ten niepokój Marty Jezus poddaje pewnej korekcie.

Patrząc na otaczający nas świat widzimy ludzi, którzy są zapracowani, „gonią” za pieniądzem, za karierą, za zaszczytami, a nie mają czasu dla własnej rodziny, nie wspominając, że nie mają czasu dla Boga. Pójście na niedzielną Mszę Świętą, czy codzienna modlitwa stają się zbyt duży wymaganiem. Czy Ciebie też to dotyczy? Czy martwisz się i niepokoisz o zbyt wiele? Zdaj sobie sprawę, że życie na tym świecie nie trwa wiecznie. Pan Jezus mówi do Maryi, że „obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona” (Łk 10, 42b). W Psalmie 15, który jest również przewidziany na dzisiejszą niedzielę, jest mowa, iż ten zamieszka w domu Pana, kto między innymi: postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie i mówi prawdę w swoim sercu, nie głosi oszczerstw, nie czyni bliźniemu nic złego i nie ubliża swoim sąsiadom.

Święty Augustyn mówił, że jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, wtedy wszystko jest na właściwym miejscu. Słuchanie Jezusa jest czymś koniecznym, ale to nie wystarczy, należy wprowadzić to w konkretny czyn oraz realizować w swoim życiu poprzez służbę bliźnim, która jest kontynuacją służby samego Jezusa.

Marta i Maria były siostrami i mieszkały w jednym domu. To wskazuje na to, iż modlitwa i służba powinny współgrać. Słowo Boże wskazuje na to, aby nie wybierać skrajności.

Św. Jan od Krzyża mówił: „Aby przypodobać się Bogu, nie trzeba wiele działać, lecz raczej z dobrą wolą wszystko wykonywać, bez domieszki miłości własnej i szukania ludzkich względów”.

Medytację przygotował i przeczytał al. now. Karol Stanewicz


Zapisz się do grona 260 osób, które pragną poznawać Boga poprzez medytacje "Ziarno Słowa".