J 20, 19-31

  Niedziela Miłosierdzia Bożego

(rok C)

J 20, 19-31

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.
A Jezus znowu rzekł do nich: ”Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: ”Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: ”Widzieliśmy Pana!”.
Ale on rzekł do nich: ”Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”.
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: ”Pokój wam!”. Następnie rzekł do Tomasza: ”Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”.
Tomasz Mu odpowiedział: ”Pan mój i Bóg mój!”.
Powiedział mu Jezus: ”Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”.
I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

Oto słowo Pańskie


Medytacja na Niedzielę Miłosierdzia Bożego

Dziś w Niedzielę Miłosierdzia Bożego spotykamy Jezusa, który przychodzi do uczniów pomimo zamkniętych drzwi, mimo ich lęku. Spotykamy również Tomasza, którego nawiasem mówiąc  Jezus nigdy nie nazwał „niewiernym”. Jezusowi nie przeszkadza niedowierzanie Tomasza. Nie wypomina uczniom lęku, nie wypomina niedowierzania, nie wypomina tego, że wszyscy Go opuścili. Staje pomiędzy nimi jako dawca. Daje im pokój w odpowiedzi na ich lęk. Daje im pewność w odpowiedzi na ich niedowierzanie. Widzi każde pragnienie i je zaspokaja, choćby te pragnienia były zamknięte z powodu lęku. Jezus widzi dużo dalej i głębiej niż widzą uczniowie.

Spójrzmy dzisiaj na nasze lęki i zamknięcia. Przyjrzyjmy się wszystkim przestrzeniom, które są pozamykane przez grzech lub złe przywiązania. Możemy mieć  takie miejsca, w których nie ma pokoju, które nie należą do Jezusa. Możemy nie wierzyć, że  właśnie z tym grzechem nie jestem do końca kochany i akceptowany. Jezus dzisiaj przychodzi mimo drzwi zamkniętych i na tym polega Jego miłosierdzie. Jesteśmy akceptowani właśnie z tymi przestrzeniami, które nie należą do Jezusa. On sam może nas przekonać do tego, abyśmy nie bali się oddać mu tego co do niego jeszcze nie należy.

Dla Jezusa dużo ważniejsze było, żeby Tomasz spotkał się osobiście ze zmartwychwstałym Panem niż to, że ma potrzebę udowodnienia zmartwychwstania. On widzi bardzo wyraźnie twój lęk, widzi jakie bariery przed Nim stawiasz. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje, że pomimo tego Jezus może do ciebie przyjść i nie przeszkodzi mu ani nasze niedowierzanie ani nasz lęk. Nie jest przypadkiem, że właśnie ten fragment czytamy w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, ponieważ doświadczenie miłosierdzia jest spotkaniem Boga, który pierwszy do mnie wychodzi, który pierwszy mnie ukochał, ze mną grzesznikiem. Jezus chce stanąć między nami z tym wszystkim co przeżywamy i powiedzieć „Pokój wam”.

Trwajmy tak jak apostołowie na modlitwie.Nie ukrywajmy naszych lęków, nie bójmy się tego, że jesteśmy w jakiś sposób zamknięci, nie ukrywajmy naszej niewiary. Dzisiaj jest wielkie święto Jego Miłosierdzia. Dzisiaj możemy się przekonać, że Jezusowi naprawdę dużo bardziej zależy na nas niż nam na naszym idealnym obrazie, który sobie przed nimi przed sobą tworzymy. Dla Niego dużo ważniejsze jest Twoje serce, które on bardzo dobrze zna i kocha ciebie z takim sercem. „Pokój wam”!

Medytację przygotował al. Marek Więch, pallotyn


Zapisz się do grona 232 osób, które pragną poznawać Boga poprzez medytacje "Ziarno Słowa".