Mk 12, 28b-34

  XXXI Niedziela zwykła (rok B)

Mk 12, 28b-34

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?” Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: «Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą».

Drugie jest to: «Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego». Nie ma innego przykazania większego od tych”. Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary”.
Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I już nikt więcej nie odważył się Go pytać.

Oto słowo Pańskie


Medytacja na XXXI Niedzielę zwykłą (rok B)

Ojcze, Synu, Duchu Święty
Trójco Przenajświętsza
Bądź uwielbiona w tym świętym czasie
rozważania Twojego Słowa
Niech Ono mnie przemienia
Abym przyjął skarb
Którym Ty jesteś!

Pewnego razu do Pana Jezusa przyszedł jeden z uczonych w Piśmie. Zadał on Chrystusowi następujące pytanie: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?”. Wśród wielu żydowskich nakazów i zakazów, uczony pyta Pana Jezusa jak znaleźć to, co jest najważniejsze. Co na to Mistrz z Nazaretu? On mówi – „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem”. Pierwsza powinność człowieka należącego do Ludu Pana to słuchanie. Wsłuchiwać się w głos Boga, w pragnienia Jego serca, słuchać Jego wskazań. Ale jak dziś usłyszeć głos Boga? Poprzez czytanie Pisma Świętego, uczestnictwo w sakramentach, a nader wszystko przez przyjmowanie Jezusowych Ciała i Krwi.

Słuchając głosu Pana w końcu zrozumiemy, że najważniejszym przykazaniem jest to: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Mówiąc w skrócie – pierwszym przykazaniem jest kochać Boga całym sobą, we wszystkim i za wszystko. Jak zapisze św. Jan – „Bóg jest miłością”, więc „Bóg może tylko kochać”. Dlatego też i naszym podstawowym zadaniem jest kochać – Boga, ale i bliźniego taką miłością jak kochamy siebie samych.

I kiedy już przykazanie miłości będzie stanowić podstawę naszego życia, wtedy i inne zalecenia od Pana Boga nie będą ciężarem. Dlatego prośmy Pana, aby nauczył nas prawdziwie kochać miłością czystą i ofiarną, miłością przekraczająca próg wieczności…

Ojcze, Synu, Duchu Święty
Trójco Przenajświętsza
Bądź uwielbiona w tym świętym czasie
rozważania Twojego Słowa
Niech Ono mnie przemienia
Abym przyjął skarb
Którym Ty jesteś!

 

Medytację przygotował i przeczytał dk. Dominik Gaładyk SAC, pallotyn


Zapisz się do grona 239 osób, które pragną poznawać Boga poprzez medytacje "Ziarno Słowa".