Adoracja w Czwartek o godzinie 20

W każdy czwartek podczas adoracji Najświętszego Sakramentu modlimy się za wszystkich Dobroczyńców i Przyjaciół naszego seminarium. Dziękujemy za Wasze wsparcie duchowe i materialne ???
Z racji pierwszego czwartku miesiąca pamiętajmy w modlitwie o kapłanach i przygotowujących się do sakramentu święceń.