WEŹ UDZIAŁ

O Forum


To pierwsze w Polsce i na świecie Forum Prefektów Studiów

Celem tego naukowego przedsięwzięcia jest zainicjowanie współpracy osób odpowiedzialnych za edukację seminaryjną i doskonalenie jakości nauczania i komunikowania w seminariach w kontekście współczesnych wyzwań społecznych, kulturowych i eklezjalnych.

I Forum Prefektów Studiów jest konkretną i praktyczną odpowiedzią na Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis Kongregacji ds. Duchowieństwa pt. „Dar powołania do kapłaństwa” z 8 grudnia 2016 roku.

Na jakie pytania chcemy odpowiedzieć?  

  • Jakich księży potrzebują ludzie naszych czasów?
  • Czy współczesne seminaria kształcą takich księży, którzy odpowiadają na potrzeby współczesnych ludzi?
  • Czy edukacja seminaryjna uwzględnia potrzeby alumnów i przygotowuje ich do przyszłej pracy duszpasterskiej na miarę dzisiejszych czasów?
  • Jak dzisiaj edukować w seminariach w Polsce?
  • Jak dzisiaj komunikować w seminariach w Polsce?
  • Jakiej edukacji i komunikacji potrzebują dzisiaj seminarzyści?
  • Jak aplikować w seminariach w Polsce zalecenia Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis z 2016 r.

 

Zalecenia Kościoła i Ojca Świętego Franciszka w odniesieniu do kształcenia księży przyświecają również naszemu przedsięwzięciu

  • Troska o tradycję Kościoła
  • Dbałość o dyscyplinę naukową
  • Odpowiedź na współczesne wyzwania