Łk 1, 26-38

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

(rok A)

Łk 1, 26-38

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».
Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?».
Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».
Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według słowa twego».
Wtedy odszedł od Niej anioł.

Oto słowo Pańskie


Medytacja na Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

“Oto ja służebnica Pańska.” Maryja  wiedziała o tym, ‘kim jest.’

Chciałem szukać Boga. Ale nie mogłem, ponieważ nie wiedziałem, że najpierw Bóg, Pasterz szuka owcy. Maryjo, służebnico, która wiesz,
że Twoim panem jest Jedyny Pan, dopomóż mi!

Chciałem pójść za Chrystusem, który powiedział, “Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój
i niech Mnie naśladuje.”(Mk 8, 34). Ale nie mogłem, ponieważ nie zaparłem się siebie. Maryjo, Ty, która zaparłaś się siebie, dopomóż mi!

Chciałem zaprzeć się siebie. Ale nie mogłem, ponieważ nie znałem dobrze siebie. Maryjo, która znasz siebie, dopomóż mi!

Chciałem poznać siebie. Ale nie mogłem, ponieważ wierzyłem w swoją siłę. Maryja, która zapytała, “Jakże się stanie, skoro nie znam męża?”(łk 1,34) Maryjo, która wiesz, że nie można wypełnić Bożego planu bez potrzebnych łask, dopomóż mi!

“Oto ja służebnica Pańska.” Maryjo przez całe życie służyłaś Bogu. Przeżyłaś całe życie zawsze zgadzając się z wolą Bożą -“niech się stanie według słowa Twego.” Maryjo Niepokalanie Poczęta, zaparłaś się siebie samej i poszłaś za Chrystusem, ponieważ wiedziałaś, że jest Twoją największą miłością. Przyjęłaś miłość Ojca, który chce zbawić wszystkich ludzi. Odpowiedziałaś “Tak” planu Bożemu. Służebnica, Maryja jest podobna do Syna Bożego, który został sługą wszystkich ludzi, jest podobna do Pana Jezusa w Eucharystii, w Sakramencie Dziękczynienia Jedynego godnego Ojcu. Służebnico Pańska, Maryjo, Matko Miłosierdzia naucz mnie dziękować za wszystkie łaski, które otrzymuję. Dodaj mi siły, abym mógł poznać siebie i wypełnić Boży plan związany z moim powołaniem. Ufam, że z Twoją pomocą jestem
w stanie zaprze się samego siebie i pójść za Chrystusem.

Medytację przygotował i przeczytał al. now. Paulino Noh, pallotyni


Zapisz się do grona 259 osób, które pragną poznawać Boga poprzez medytacje "Ziarno Słowa".