WEŹ UDZIAŁ

Ks. dr Zenon Hanas

Dyrektor Kancelarii Rektora UKSW oraz prezes Fundacji Rozwoju UKSW. Przełożony prowincjalny pallotyńskiej Prowincji Chrystusa Króla, do której należy niemal 400 księży i braci, pracujących w 20 krajach na świecie. Realizator projektów naukowych dotyczących mediów społecznościowych oraz ich zastosowania w różnych obszarach życia społecznego. Autor publikacji z pogranicza nauk o mediach, public relations oraz teologii pastoralnej.

Sobota (27 października)

Zarządzanie edukacją dziś

Celem warsztatu jest ukazanie roli prefekta studiów oraz możliwości (także nowych) w zakresie zarządzania edukacją alumnów z uwzględnieniem realiów WSD.

We wstępie do warsztatu zostanie ukazana specyfika kształcenia w seminariach na świecie. We wspólnym procesie namysłu zostaną poruszone następujące zagadnienia:

  1. Prefekt studiów WSD jako koordynator i lider edukacji w seminarium; twarz jakości kształcenia w danym seminarium.
  2. Modele zarządzania pracą wykładowców i procesem dydaktyczno-formacyjnym.
  3. Kształcenie w WSD a współczesne wymogi szkolnictwa wyższego.
  4. Promocja aktywnego i interaktywnego modelu kształcenia w seminariach.
  5. Doskonalenie i promocja edukacji w seminariach ze źródeł zewnętrznych (np. Fundacja przy WSD).

Uczestnicy warsztatu powinni nabyć: umiejętności aktywnego zarządzania edukacją w WSD, a nie tylko biernego towarzyszenia, zdolność popularyzacji działań edukacyjnych i naukowych w WSD, znajomość tożsamości „modelu i szkoły kształcenia” w danym seminarium i umiejętność mówienia o niej, umiejętność wychodzenia do podmiotów/instytucji zewnętrznych w celu popularyzacji działań edukacyjnych i naukowych WSD.