Sakra ks. Adriana Galbasa SAC

Dzień 11 stycznia 2020 roku z pewnością zapisał się dużymi literami na kartach historii Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Polsce. Z pewnością najbardziej w historii Prowincji Zwiastowania Pańskiego, ponieważ pierwszy spośród jej członków i wieloletni przełożony prowincjalny został wyniesiony przez Ojca Świętego Franciszka do godności biskupiej. Dla naszej wspólnoty seminaryjnej było to wyjątkowe przeżycie. Z samego rana spod seminaryjnej bramy wyruszył autobus, by członkowie naszej wspólnoty mogli osobiście wziąć udział w uroczystościach, które miały miejsce w sercu diecezji Ełckiej – w jej katedrze.

Sakra biskupia przyjęta przez naszego współbrata, ks. Adriana Józefa Galbasa SAC była wydarzeniem podniosłym i uroczystym, które zgromadziło wielu współbraci i członków Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Uroczystości przewodniczył ksiądz biskup Jerzy Mazur SVD, Biskup Ełcki, który był również głównym konsekratorem biskupa Adriana. Współkonsekratorami byli: arcybiskup Salvatore Pennacchio – Nuncjusz Apostolski w Polsce i arcybiskup Józef Górzyński – Metropolita Warmiński. Homilię wygłosił arcybiskup Tadeusz Wojda SAC – Metropolita Białostocki, który podkreślił dary i charyzmaty, którymi dotychczas posługiwał Kościołowi biskup Adrian, jako prowincjał i przełożony.

W uroczystości wzięli udział arcybiskupi i biskupi z Polski i zagranicy, wśród nich arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański i Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, który w imieniu KEP złożył nowemu biskupowi życzenia i podziękował za dobro, którym obdarzył Archidiecezję Poznańską. Głos zabrał również ks. Józef Lasak SAC, który przekazał biskupowi Adrianowi relikwie świętego Wincentego Pallottiego, oraz serdeczne życzenia od całej rodziny pallotyńskiej.

Radość świętowania została przedłużona o uroczysty obiad i spotkanie z nowo wyświęconym biskupem. Każdy ze zgromadzonych miał okazję osobiście podejść do biskupa Adriana, pogratulować mu i złożyć życzenia, oraz otrzymać błogosławieństwo.

Nowemu Biskupowi Pomocniczemu Diecezji Ełckiej życzymy dalszej otwartości na działanie Ducha Świętego i wstawiennictwa Królowej Apostołów, świętego Wincentego Pallottiego, błogosławionych Współbraci Męczenników i błogosławionej Elżbiety Sanny. Życzymy również, by więzi ze wspólnotą pallotyńską nie osłabły, a przez posługę biskupią charyzmat świętego Wincentego wciąż wzbudzał ducha apostolskiego wśród wszystkich ochrzczonych. Zgodnie z prośbą biskupa Adriana – zapewniamy o modlitwie!