Dyrektorium, rekolekcje i konsekracja wieczna

W dniach 22.08 – 3.09 w Zakopanem na Krzeptówkach przeżywaliśmy dyrektorium, któremu przewodził wicerektor Ołtarzewskiego Seminarium – ks. Przemysław Podlejski SAC. Podczas wspólnych spotkań i bloków tematycznych rozważaliśmy nasze pallotyńskie przyrzeczenia i różne aspekty życia wspólnotowego. Wiele czasu mieliśmy na modlitwę u stóp Fatimskiej Pani i osobiste rozważania. Nie zabrakło wspólnego pielgrzymowania do stóp Królowej Tatr – Matki Bożej Jaworzyńskie w kaplicy na Wiktorówkach, do Sanktuarium w Ludźmierzu, czy wędrówki po tatrzańskich szlakach. Był to czas wzajemnego ubogacania się i umacniania we wspólnocie kursowej. 

Od 3 do 7 września w Ząbkowicach Śląskich odbyły się rekolekcje przygotowujące nas do złożenia wiecznej konsekracji w naszym Stowarzyszeniu. Rozważania rekolekcyjne przygotował i przeprowadził nasz pierwszy prefekt, ks. Artur Stępień SAC. Zabrał nas wraz z Jezusem w ostatnią podróż do Jerozolimy. Przedmiotem rozważań były rozdziały 19 i 20 Ewangelii według Świętego Mateusza i wszystkie wydarzenia, jakie miały miejsce pomiędzy uczniami a Jezusem podczas wędrówki. Ks. Artur do rozważań dołączał słowa świętego Wincentego Pallottiego, a także osobiste świadectwo życia. Rekolekcje zakończyły się Mszą świętą pod przewodnictwem ks. Marka Chmielniaka SAC, rektora ząbkowickiej wspólnoty Pallotynów, podczas której br. Marcin Woźniczka SAC na jego ręce złożył V konsekrację czasową. 

Dzień 8 września rozpoczęliśmy wspólną adoracją Najświętszego Sakramentu i Jutrznią, którą poprowadził ks. Sławomir Radulski SAC, ojciec duchowny naszego Seminarium. W słowie skierowanym do nas powiedział, że to co beznadziejne z wiarą Boga staje się przepełnione nadzieją, a to co niemożliwe staje się z mocą Bożą do przezwyciężenia. O godzinie 10.30 wraz ze współbraćmi klerykami, którzy tego dnia przyjechali do Ząbkowic odmówiliśmy wspólnie różaniec. Uroczystej Mszy świętej o godzinie 12, podczas której złożyliśmy akt konsekracji wiecznej przewodniczył ks. Zenon Hanas SAC, Przełożony Prowincjalny Prowincji Chrystusa Króla, a Słowo Boże wygłosił ks. Adrian Galbas SAC, Prowincjał Prowincji Zwiastowania Pańskiego. Kaznodzieja podkreślił znaczenie dzisiejszej Ewangelii w kontekście uroczystości wiecznej konsekracji. „Jeśli ktoś przychodzi do Mnie a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem”. Słowa te wyrażają konieczność postawienia Jezusa na pierwszym miejscu, nie w szeregu, ale na przedzie naszych pragnień i dążeń. Homilista wskazał również na słowa Jezusa mówiące o krzyżu: „kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną” i na fakt nałożenia krzyży profesyjnych na nasze ramiona. Uroczystość zakończyła się uroczystym błogosławieństwem i wspólną fotografią na schodach wejściowych do ząbkowickiego domu. 

Wszystkim dziękujemy za słowa wsparcia i modlitwę, o którą nadal prosimy na czas przygotowań do święceń diakonatu.

kl. Jan Jabłuszewski SAC