Święcenia kapłańskie Anno Domini 2019 i Msza Święta Prymicyjna

Święcenia prezbiteratu przyjęło dwóch diakonów: Dominik Gaładyk SAC (Prowincja Chrystusa Króla) oraz Szymon Pakuła SAC (Prowincja Zwiastowania Pańskiego). Liturgii sprawowanej 11 maja 2019 r. o godzinie 11:30 w kościele seminaryjno-parafialnym p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów w Ołtarzewie, przewodniczył J.E. ks. Kazimierz kard. Nycz, arcybiskup metropolita warszawski. Na początku Liturgii ks. Mirosław Mejzner SAC, rektor pallotyńskiego Wyższego Seminarium Duchownego, powitał wszystkich zgromadzonych w kościele. Natomiast kandydatów do święceń w stopniu prezbiteratu przedstawił Eminencji ks. Krzysztof Wernicki SAC, prefekt alumnów. Szafarz święceń wyjaśnił istotę posługiwania prezbiterów w następujących słowach:

Przez chrzest będziecie włączać ludzi do ludu Bożego, w sakramencie pokuty odpuszczać grzechy w imieniu Chrystusa i Kościoła. Będziecie umacniać chorych, namaszczając ich świętym olejem. Będziecie sprawować święte obrzędy i w różnych porach dnia składać Bogu uwielbienia, dziękczynienia i prośby nie tylko za lud Boży, lecz także za cały świat”.

Przed zakończeniem Liturgii ks. Adrian Galbas SAC skierował podziękowania do Księdza Arcybiskupa, duszpasterzy parafii neoprezbiterów, formatorów ołtarzewskiej wspólnoty, a także rodzin nowych kapłanów, krewnych i przyjaciół. Do neoprezbiterów ks. Galbas powiedział:

„O waszych święceniach dzisiaj nie zająkną się światowe media. Jeśli będą mówić o polskich księżach to raczej w kontekście filmu, który będzie miał za chwilę premierę. Tym bardziej, sobą i każdą chwilą kapłańskiego życia, głoście Ewangelię w mocy Ducha Świętego. I łapczywie nie odbierajcie tutaj za to nagrody: w pieniądzach, prestiżu, czy ludzkim aplauzie. Niech nagrodę da wam Ten, Który jest Słowem”.

Posługę muzyczną pełniła Schola Gregoriana pod dyrekcją ks. Dariusza Smolarka SAC, a także chór Ab Imo Pectore pod przewodnictwem p. Mariusza Latka.

12 maja br. o godzinie 12:00 w kościele seminaryjno-parafialnym miała miejsce msza prymicyjna naszych neoprezbiterów. Przewodniczył jej ks. Dominik Gaładyk SAC, natomiast homilię wygłosił ks. Jarosław Dragan SAC. W homilii ks. Jarosław podzielił się świadectwem swojego powołania i zachęcał do modlitw za wszystkich księży, zwłaszcza tych, którzy potrzebują nawrócenia. Po eucharystii nastąpiło błogosławieństwo prymicyjne księży, alumnów, sióstr, braci oraz wszystkich pozostałych wiernych.