W łączności z Taize

Pierwszym etapem przygotowań do uroczystości Objawienia Pańskiego, przeprowadzanych we wspólnocie Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie, była adoracja w duchu wspólnoty Taize. Odbyła się ona 4 stycznia 2018 roku w kościele seminaryjno-parafialnym pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów w Ołtarzewie. Spotkanie zostało przygotowane przez al. Jarosława Dragana SAC z kursu V.

Śpiew kanonów, modlitwa Psalmami, rozważanie fragmentu Ewangelii św. Jana, modlitwa uwielbienia Boga oraz prośby w intencjach Kościoła – z tych elementów składała się czwartkowa adoracja. Alumni czytając przygotowane teksty, prowadząc śpiewy, z pomocą łaski Bożej, wprowadzili zgromadzonych w formę modlitwy wywodzącą się ze wspólnoty w Taize. Na zakończenie modlitwy, dk. Marcin Majewski SAC, udzielił zebranym błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Posługę muzyczną pełnił al. Jan Jabłuszewski SAC z kursu IV.

Kolejnym wydarzeniem przygotowującym do Objawienia Pańskiego będzie Msza święta sprawowana w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego, dnia 5 stycznia 2018 r. o godz. 19:30 w Ołtarzewie. Więcej…


Nagranie transmisji nabożeństwa:

Przygotowanie do Objawienia Pańskiego – modlitwa w duchu Taize

Posted by WSD Pallotynów w Ołtarzewie on Thursday, January 4, 2018