Modlitwa pomocą zmarłym

Wspólnoty: Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego oraz parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów, zgromadziły się na Eucharystii sprawowanej w uroczystość ku czci wszystkich świętych – 1 listopada 2017 r. Mszy Świętej przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Bogusław Bogdan SAC, ojciec duchowny pallotyńskiego seminarium. Po Liturgii odbyła się procesja z modlitwą różańcową w intencji spoczywających na cmentarzu.

Potężniejszym jeszcze wyrazem miłości do naszych zmarłych będzie niesienie pomocy duchowej, modlitwy – powiedział ks. Bogdan.

Świętymi jesteśmy za każdym razem kiedy jesteśmy w stanie łaski uświęcającej – zauważył homilista. Życzmy sobie dziś tej świętości – dodał.

Mszę Świętą koncelebrowali m.in. ks. Waldemar Pawlik SAC, I Radca Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, ks. Mirosław Mejzner SAC, rektor pallotyńskiej Alma Mater oraz ks. Jacek Smyk SAC, proboszcz ołtarzewskiej parafii.


Homilia ks. Bogusława Bogdana SAC: