„Życzę wam, abyście byli lekarzami, którzy Słowem i czynem będą nieśli pomoc…”

Tymi słowami Wyższy Przełożony Prowincji Chrystusa Króla ks. Zenon Hanas SAC, rozpoczął Liturgię, podczas której siedmiu alumnów naszego Seminarium zostało wprowadzonych w posługę lektora i akolity. Uroczystość zgromadziła wielu kapłanów, jednak okoliczności epidemiczne nie pozwoliły na przybycie rodzin i bliskich alumnów, którzy dziś rozpoczęli nowy etap w formacji do kapłaństwa.

Homilię wygłosił Wyższy Przełożony Prowincji Zwiastowania Pańskiego, ks. Zdzisław Szmeichel SAC. Ksiądz Prowincjał na początku homilii wskazał, że posługa lektora i akolity nawiązuje do najważniejszych elementów posługi kapłańskiej. Wprowadzając w tajemnicę posług przypomniał, że najważniejszą wartością dla alumnów, którzy od dziś stali się szafarzami Słowa i Eucharystii, jest sam Jezus. Ksiądz Prowincjał odnosząc się do dzisiejszej Ewangelii wskazał, że Jezus powoływał przede wszystkim słabych i grzesznych ludzi, analogicznie do posługi lekarza, który zajmuje się jedynie chorymi ludźmi. Życzył nowym lektorom i akolitom, by taką postawą była przepełniona ich służba.

Bezpośrednio po homilii, przewodniczący tej uroczystej Liturgii, Ksiądz Prowincjał Zenon Hanas SAC, wprowadził czterech alumnów w posługę lektora i trzech alumnów w posługę akolity. Tym sposobem 20 lutego 2021 roku, w kościele seminaryjno- parafialnym pod wezwaniem Najświętszej Maryii Panny Królowej Apostołów w Ołtarzewie, w posługę lektora zostali w prowadzeni alumni III roku: al. Michał Pająk SAC, al. Karol Piłacik SAC, al. Paweł Strojewski SAC, al. Mateusz Wasiński SAC. W posługę akolity wprowadzeni zostali alumni roku IV: al. Karol Stanewicz SAC, al. Michał Elsner SAC, al. Michał Jaworowski SAC. Ustanowieni lektorzy otrzymali mandat Kościoła do proklamowania czytań i psalmów podczas Mszy Świętej oraz błogosławienia pokarmów na stół wielkanocny. Akolici natomiast stali się szafarzami Najświętszego Sakramentu. Mogą zatem pomagać kapłanom w rozdzielaniu Komunii Świętej, wystawiać Najświętszy Sakrament do adoracji oraz puryfikować naczynia liturgiczne. 

Nowym lektorom i akolitom, życzymy, tego o czym na końcu Eucharystii przypomniał Ksiądz Prowincjał, który przywołując słowa papieża Franciszka, życzył, by w Kościele, który dla dzisiejszego świata jest niejako „szpitalem polowym”, lektorzy i akolici byli tymi, którzy niosą zranionym lekarstwo, którym jest Słowo Boże i Eucharystia.

dk. Marek Więch SAC