Mk 16, 15-20

 Medytacja na Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”. Te słowa wypowiedział Jezus do Jedenastu Apostołów. Przez wiele lat myślano, że jest to zadanie zlecone duchowieństwu, czyli biskupom i kapłanom. Jednak dzięki posłudze i życiu św. Wincentego Pallottiego, którego 200 rocznicę święceń kapłańskich wspominamy w najbliższych dniach wiemy, że to zadanie dotyczy każdego z nas, że każdy z nas jest apostołem i na każdym z nas spoczywa odpowiedzialność za głoszenie Ewangelii.

Dzięki łasce Bożej i działaniu Ducha Świętego Ewangelia rozszerzała się przez wiele wieków, dotarła do Polski i w niej się rozszerzała poprzez działalność wielu wielkich świętych. Dzięki łasce Bożej wielu polskich misjonarzy wyjechało za granice naszego kraju by głosić Chrystusa tym, którzy Go jeszcze nie znają.

Skupiamy się często na tych, których posługa jest widoczna i ich świadectwo bardzo wyraźne i cenne. Nie możemy jednak zapomnieć, że również dzięki łasce Bożej w wielu rodzinach wiara w Chrystusa Zmartwychwstałego jest przekazywana wraz z rodzicielską miłością w zaciszach domów rodzinnych. To jest pierwsza szkoła miłości i Ewangelii. Bądźmy dzisiaj wdzięczni za dar wiary naszych rodziców, za to, że przekazali nam ten dar wiary, wlali w nas nadzieję i uczyli miłości.

Rozważając słowa Jezusa nazywane również „nakazem misyjnym” dziękujmy Dobremu Bogu za tych wszystkich, którzy nieśli nam dar wiary. Dziękujmy za tylu świętych, którzy przed nami chodzili po tej ziemi, wszystkich kapłanów, osoby konsekrowane, a nade wszystko za naszych rodziców.

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię całemu stworzeniu”. Nie jacyś oni, ale my! Idźmy więc! Idźmy do naszych rodzin, miejsc pracy, szkół. Niech cały świat wyśpiewuje z radością „Panem naszym jest Bóg!”.

Medytację przygotował al. Jan Jabłuszewski SAC, pallotyn


Zapisz się do grona 219 osób, które pragną poznawać Boga poprzez medytacje "Ziarno Słowa".