Mt 9,36-10,8

Medytacja na 11 niedzielę zwykłą roku A

Mt 9,36-10,8


Przyjdź Duchu Święty i rozjaśnij nasze serca ogniem Twojej Miłości.
Naucz nas słuchać i strzec Twojego Słowa
i niech Ono stanie się dla nas światłem na naszej ścieżce życia.

1) A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza (Mt 9,36). Dlaczego za Jezusem podążają tłumy? Na pewno każdy miał jakiś swój motyw, ale jedno jest pewne: szli oni za Nim dlatego, że wierzyli, że On ma moc, że On ma „coś” w sobie, co jest w stanie zaspokoić najgłębsze pragnienia ich serca. Już prorok Ezechiel ubolewał nad tym, że Naród izraelski jest niczym stado owiec pozbawione pasterza. Ten sam prorok dalej mówi, że prawdziwym pasterzem jest sam Bóg. Pan Jezus jest Dobrym Pasterzem, który się lituje nad znękanymi i porzuconym i tłumy to wiedzą, bo widzą jak On uzdrawia i naucza. Jakie są Twoje pragnienia, marzenia?  Czy wierzysz w to, że Jezus jest w stanie odpowiedzieć na pragnienia Twego serca?

2) Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Aby spełnić swoją misję, Jezus potrzebuje konkretnych ludzi, których woła. I oni odpowiadają na Jego wezwanie. Jezus im daje władzę czynienia tego, czego sam dokonywał, a więc wypędzania złych duchów i leczenia wszystkich chorób i wszelkich słabości. Innymi słowy – dał im władzę czynienia ludzi wolnymi. Czyniąc to, co czynił Jezus, oni stają się Jego naśladowcami. Nie byli oni idealnymi – każdy miał jakieś swoje słabości, grzechy i problemy. Ale Jezus ich woła, aby stali robotnikami na Jego żniwie. Dzisiaj nadal Jezus potrzebuje ludzi odważnych, aby naśladowali Go, aby czynili ludzkie serca wolnymi. Do czego dziś zaprasza Ciebie Jezus?

Dziękuję Tobie, Panie Jezu Chryste, za ten czas,
kiedy mam możliwość przyjrzeć się swoim pragnieniom i swojemu powołaniu.
Dziękuję za to, że ufasz mi, że ja mogę być Twoim świadkiem w tym świecie.
Amen

 


Medytację przygotował Jarosław Dragan SAC – alumn IV roku Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Pochodzi z Ukrainy.