Mt 5, 38-48

  VII Niedziela zwykła

(rok A)

Mt 5, 38-48

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Słyszeliście, że powiedziano: «Oko za oko i ząb za ząb». A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.
Słyszeliście, że powiedziano: «Będziesz miłował swego bliźniego», a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”.

Oto słowo Pańskie


Medytacja na VII niedzielę zwykłą

Zdarzyło Ci się słyszeć słowa „zachowałeś się nie po ludzku”? Pan Jezus mówi „miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują”. Pewnie wiemy jak powinniśmy postępować wobec innych, ale wybieramy niewłaściwie. Takie zachowanie jest skutkiem przewrotności naszej woli. Zamiast dobra, pociąga nas zło.

Jezus stawia przed nami wysokie wymagania. Ma to związek z przebaczeniem. Ile to razy zdarzyło ci się przebaczyć komuś. A może ktoś cię tak zranił, że do tej pory nie udało się przebaczyć. Przebaczenie ma ścisły związek z naszymi uczuciami. Jeśli ktoś nas zranił, to nieraz odczuwam złość, gniew, nienawiść, przykrość, rozpacz. Uczucia te same w sobie nie są moralnie złe, nie są grzechem. Ważne jest to czy ja chcę przebaczyć nawet wbrew temu co odczuwam. Przebaczenie pomaga uwolnić się od tych uczuć, od wewnętrznej niechęci. Przebaczenie zależy od intencji woli, która jest dobra albo zła, zależnie od tego, czy zwraca się ku dobremu celowi, czy też nie.

Bóg obdarzył nas wolnością, a my korzystając z tej wolności kształtujemy samych siebie, wybierając nieraz zło. Święty Paweł w Liście do Koryntian pisze, że jesteśmy świątynią Boga i że Duch mieszka w nas. To sprawia, że jesteśmy w stanie kochać tych, którzy nas nienawidzą, którzy nas skrzywdzili, którym trudno nam przebaczyć.

Miłość do bliźniego wynika z miłości do Boga. Ten, kto miłuje Boga, ten też będzie miłował bliźniego i nie będzie czynił różnicy pomiędzy człowiekiem dobrym i złym, sprawiedliwym i niesprawiedliwym, ale wszystkich będzie traktował równo.

Każdy ze swojego doświadczenie pewnie wie, że nie jesteśmy święci, ale też nie jesteśmy całkowicie „zepsuci”. Naszej skłonności do zła nie da się naprawić, ale możemy ją kontrolować. Jeżeli nasze uczucia staną się uporządkowane i zdyscyplinowane, wówczas staną się siłami prawdziwie pożytecznymi dla nas i dla dobra, które możemy czynić naszym bliźnim.

„Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5, 48)

Medytację przygotował al. Karol Stanewicz, pallotyn


Zapisz się do grona 225 osób, które pragną poznawać Boga poprzez medytacje "Ziarno Słowa".