Mt 5, 13-16

Medytacja na V Niedzielę Zwykłą Roku A

Mt 5, 13-16


Ojcze, Synu, Duchu Święty
Trójco Przenajświętsza
Bądź uwielbiona w tym świętym czasie
rozważania Twojego Słowa
Niech Ono mnie przemienia
Abym przyjął skarb
Którym Ty jesteś

Pan Jezus mówi do swoich uczniów bardzo ważne słowa. Kieruje je także do nas. Mówi On: Wy jesteście solą ziemi. Dodaje: Wy jesteście światłem świata. I dalej: Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Jakie przesłanie kryje się za tymi słowami? Będąc uczniem Chrystusa mam dawać o Nim świadectwo przed innymi ludźmi. Nie ukrywać swojej wiary w imię fałszywej tolerancji i wolności. Sam Pan Jezus mówi, że nie może się ukryć miasto położone na górze. Światła także nie ukrywamy kiedy jest ciemno, ale chcemy by rozświetlało mroki.

Czy moje postępowanie wskazuje na Tego, któremu uwierzyłem? Czy może jestem już jak sól, która utraciła swój smak i nadająca się, ale chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi?

Jesteśmy zdolni do dobrych czynów. One przemieniają świat i ludzi. Warto więc, aby one były przyczyną uwielbienia Ojca będącego w Niebie. Te niewielkie czyny mają wielką wartość wieczną…

Ojcze, Synu, Duchu Święty
Trójco Przenajświętsza
Bądź uwielbiona za ten święty czas
rozważania Twojego Słowa
Niech Ono mnie przemienia
Abym przyjął skarb
Którym Ty jesteś


Medytację przygotował Dominik Gaładyk SAC – alumn IV roku Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego.