Mt 4, 12-23

  III Niedziela zwykła

(rok A)

Mt 4, 12-23

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza:
„Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego. Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło”.
Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”.
Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.
I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.

Oto słowo Pańskie


Medytacja na III Niedzielę zwykłą

Kafarnaum, które na początku publicznej działalności, stało się drugim domem Jezusa, leży nad Jeziorem Galilejskim w pobliżu ujścia Jordanu, na pograniczu ziem przynależących do dwóch pokoleń Zabulona i Neftalego. Okolicę tę zamieszkiwali nie tylko Żydzi, ale również poganie. Nieustanna migracja ludności, mieszanie się różnych wpływów kulturowych oraz obecność kultów pogańskich prowadziły do osłabienia życia religijnego, a nawet odchodzenia od wiary. Z tego właśnie powodu region ten nie cieszył się dobrą opinią i przez pobożnych mieszkańców Judei pogardliwie nazywany był „Galileą pogan”.

Okolica ta daleka była od religijnego i kulturowego centrum życia Izraela. W świetle powyższego Jezusowa przeprowadzka do Kafarnaum może zadziwiać – idzie na peryferie życia religijnego, do miejsca gdzie nie ma wiary, do pogardzanej ziemi pogan, gdzie panują ciemności i zepsucie. Ewangeliście zależy jednak na podkreśleniu, iż miejscem, gdzie ma początek działalności Jezusa, gdzie ma początek działalności Jezusa, gdzie zaczyna rozbrzmiewać  Dobra Nowina, są właśnie zapomniane peryferie, a nie królewska Jerozolima. Zasugerował to już w relacji o narodzeniu Jezusa, gdzie pierwszymi witającymi Nowonarodzonego byli przybywający z daleka mędrcy, a nie król Herod i religijna  elita stolicy. Jezus nie został posłany do sprawiedliwych, ale do grzeszników, nie do zdrowych, ale do chorych, nie do tych, którzy są bez zarzutu, ale do zaginionych  owiec. Bóg nie boi się szukać człowieka na peryferiach jego życia, w miejscach dalekich i zapomnianych. W Mateuszowej geografii zbawienia Bóg nadchodzi z miejsc i kierunków, których się nie spodziewamy.

Medytację przygotował al. Piotr Jakóbek, pallotyn


Zapisz się do grona 225 osób, które pragną poznawać Boga poprzez medytacje "Ziarno Słowa".