Mt 4, 1-11

  I Niedziela Wielkiego Postu

(rok A)

Mt 4, 1-11

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła.
A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem”. Lecz On mu odparł: „Napisane jest: »Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych«”.
Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: »Aniołom swoim rozkaże o Tobie, a na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień«”. Odrzekł mu Jezus: „Ale jest napisane także: »Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego«”.
Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: „Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon”. Na to odrzekł mu Jezus: „Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: »Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz«”. Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu.

Oto słowo Pańskie


Medytacja na I Niedzielę Wielkiego Postu

…naprawdę nie masz chęci na Post?

Znasz dobrze to pragnienie, którym na początku poczęstował nas wąż – tak jak Bóg będziecie[1]. Bezczelny później Jezusa kusił w podobny sposób – jeśli jesteś Synem Bożym to…[2]

Pieniądze, smartfon, sukces, relacja, żarcie, picie, a ostatecznie Ty sam. Banalna i piekielnie skuteczna pokusa – być jak Bóg – oto jest tajemnica upadku. To jest prawdziwy upadek, upadek Boga w Tobie. Uważaj, zawsze kiedy zamiast udać się do Boga, udajesz Boga stajesz się nierozróżnialnie podobny do szatana.

Ten, który udaje Boga – diabeł nie ma Ci nic do dania. O ileż obficiej spływa łaska i dar Boży nas wszystkich, których on szczuje[3].

Duch Święty chcę cię wyprowadzić na pustynie, jak wtedy Jezusa[4]. Po co? Bo pustynia ma w sobie ogarniającą wszystko ciszę, uczy doskonałego milczenia. Zamknij oczy i wyobraź sobie: na jasnej pościeli leży ojciec, a na jego piersi śpi niemowlę, wtulone w ojca, zasłuchane w bicie serca ojca, spokojne…

Ten Post nie jest po to, aby cię zmęczyć i znudzi! Ten Post to zaproszenie na pustynię, abyś usłyszał jak bije twoje serce – okazja aby, twoje tętno współbrzmiało z tętnem Ojca.

…powiedz, ale tak serio, naprawdę nie masz chęci na Post?

Medytację przygotował al. Krzysztof Szczepkowski, pallotyn


[1] Czytanie pierwsze: Rdz 2, 7–9. 3, 1–7. [Rdz 3,5]

[2] Ewangelia: Mt 4, 1–11. [Mt 4, 3. 6.]

[3] Czytanie drugie: Rz 5, 12–19. [Rz 5, 15]

[4] Mt 4,1


Zapisz się do grona 225 osób, które pragną poznawać Boga poprzez medytacje "Ziarno Słowa".