Mt 24, 37-44

I Niedziela Adwentu

(rok A)

Mt 24, 37-44

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona.
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».

Oto słowo Pańskie


https://youtu.be/ToDQX_ZY1uk

Medytacja na I niedzielę Adwentu

…raczej szkoda czasu na adwent

Najwyższa pora, najwyższy czas – dajcie się zbudzić ze snu! Daliśmy się uśpić…  Jak tamci za dni Noego, żeśmy się nie spostrzegli, że przyszedł.

Jak żyje dziś człowiek? Jak zaparkowany samochód, jak mumia, jak trup. W klatce, w trumnie, w uśpieniu: szkoła # praca # zakupy # dom # kanap # ekran i tak w kółko.

Unikajcie tego, aby świat Was kształtował na swoje podobieństwo. Nie pozwólcie, aby świat Was zmieniał, ale Wy zmieniajcie świat!

Zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdyśmy uwierzyli! Przepędźcie paraliżujący Was lęk, przepędźcie diabła, do diabła i zawalczcie o nowe życie! Nagrodą jest wieczny pokój, który zapowiada Izajasz.

Arseniusz podpowiada prosty sposób: uciekaj, zamilknij i módl się! Prosty, i wcale nie taki prosty. To jest dobra propozycja na Adwent.

Zaryzykujesz, czy raczej szkoda czasu na adwent? – decyzja należy do Ciebie.


Medytację przygotował al. Krzysztof Szczepkowski SAC

Zapisz się do grona 255 osób, które pragną poznawać Boga poprzez medytacje "Ziarno Słowa".