Mt 18, 15-20

Medytacja na 23 niedzielę zwykłą roku A

Mt 18, 15-20


Ojcze, Synu, Duchu Święty
Trójco Przenajświętsza
Bądź uwielbiona w tym świętym czasie
rozważania Twojego Słowa
Niech Ono mnie przemienia
Abym przyjął skarb
Którym Ty jesteś

Każdy grzesznik ma szansę na nawrócenie. Bogu zależy na każdym człowieku. Kiedy mój brat zgrzeszy nie mogę stać obojętnie. Pan Jezus dziś zachęca mnie do czynienia wszystkiego co możliwe, aby ten mój brat dostąpił zbawienia, zmienił swoje postępowanie i odrzucił od siebie grzech.

Pierwszym etapem w pozyskiwaniu grzesznego brata jest upomnienie go w cztery oczy. Dyskretnie, na osobności powiedzenie mu, że jego czyn był zły. Napiętnowanie grzechu a nie człowieka. To wszystko mamy czynić z miłości. Jeżeli to nie poskutkuje mamy na świadków wziąć innych braci, a dalej donieść Kościołowi. Jeżeli i to będzie bezskuteczne?

Każdy kto świadomie wybiera grzech i w nim trwa wyłącza się ze wspólnoty z Bogiem. Staje się jak poganin i celnik, obcy, a wręcz umierający… Ale dzisiejszy fragment kończy się przesłaniem nadziei – prosząc zgodnie Boga wyprosimy potrzebne łaski – także łaskę nawrócenia. A kiedy spotkamy się jako bracia, wspólnota razem z grzesznikiem, niewierzącym, to będzie z nami Pan Jezus. I On będzie działał przez nas. Pan Jezus będzie działał cuda, bo nie chce, aby ktokolwiek był potępiony…

Ojcze, Synu, Duchu Święty
Trójco Przenajświętsza
Bądź uwielbiona za ten święty czas
rozważania Twojego Słowa
Niech Ono mnie przemienia
Abym przyjął skarb
Którym Ty jesteś


Medytację przygotował Dominik Gaładyk SAC – alumn IV roku Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Administrator strony internetowej i mediów społecznościowych pallotyńskiego seminarium.