Mk 4, 26-34

XI Niedziela Zwykła – rok B

Mk 4, 26 – 34

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Jezus powiedział do tłumów: „Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo”. Mówił jeszcze: „Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu”. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją zrozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.

Oto słowo Pańskie


Medytacja na XI Niedzielę zwykłą

Ojcze, Synu, Duchu Święty
Trójco Przenaj
świętsza
B
ądź uwielbiona w tym świętym czasie
rozwa
żania Twojego Słowa
Niech Ono mnie przemienia
Abym przyj
ął skarb
Którym Ty jeste
ś!

Jezus dziś mówi do mnie o Królestwie Bożym. Jest Ono bardzo blisko każdego z nas. Dziś można by porównać Królestwo Boże do niewielkiej informacji umieszczonej w internecie. Dotrze do jednej osoby, kolejnej i dalej – na cały świat. Podobnie Królestwo Boże ogarnia swoim zasięgiem coraz większe obszary. Powinno to nas skłonić dziś do refleksji, gdzie widzimy Królestwo Boże w swoim życiu, w swoim otoczeniu.

Zobaczmy teraz oczami swojej wyobraźni bardzo małe ziarenko gorczycy. Wrzućmy je w ziemię, podlewajmy, doglądajmy… Patrzmy, jak wyrasta małe źdźbło, gałązka, pierwszy listek… Z czasem widzimy ogromne drzewo, pod którego cieniem możemy się ochronić przed słońcem. W nim ptaki znajdują schronienie. A ziarenko było takie niepozorne. Prawie, że było to „nic”. Podobnie jest z łaską Bożą w naszym życiu, która „nic” naszej codzienności może uczynić naszym skarbem, czymś wielkim, potrzebnym. Otworzę się więc dziś na działanie Boga i powiem: Jezu, niech Twoje Królestwo wzrasta we Mnie i przeze Mnie.

Jezus dziś mnie uczy dostrzegania swojej obecności i działania. On – Jezus Chrystus jest Królestwem Bożym, które w pełni urzeczywistni się wraz z Jego powtórnym przyjściem na ziemię. Każdy z nas, może przygotowywać swoje serce na Jego obecność, która leczy, przemienia, a przede wszystkim daje wzrost w świętości.

Ojcze, Synu, Duchu Święty
Trójco Przenaj
świętsza
B
ądź uwielbiona w tym świętym czasie
rozwa
żania Twojego Słowa
Niech Ono mnie przemienia
Abym przyj
ął skarb
Którym Ty jeste
ś!

Medytację przygotował al. Dominik Gaładyk SAC


Zapisz się do grona 232 osób, które pragną poznawać Boga poprzez medytacje "Ziarno Słowa".