Mk 13, 33-37

Medytacja na 1 niedzielę Adwentu roku B

Mk 13, 33-37

Z Ewangelii według świętego Marka.

Jezus powiedział do swoich uczniów: Uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał.
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie.


Bóg przychodzi w codzienności naszego życia

Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. (Mk 13, 33)

Uważność i czuwanie to kluczowe słowa Ewangelii na pierwszą niedzielę adwentu.

Czas adwentu ma na celu przygotować nas do świąt Narodzenia Pańskiego. Dlatego spoglądamy wstecz, na pierwsze, historyczne przyjście Jezusa w „ludzkiej naturze”. Ale spoglądamy także w przyszłość, na powtórne przyjście Chrystusa na sąd, w dniu, w którym wszystko w końcu się objawi.

Jezus Chrystus jednak nie ogranicza się tylko do tych dwóch przyjść – w dziejach i na końcu czasów. On przychodzi do nas każdego dnia! Przychodzi w naszej codzienności.  Nasz Pan chce spotykać się z nami w różnych okolicznościach życia: w Eucharystii, w sakramencie Pokuty i Pojednania oraz w innych sakramentach. Mówi do nas poprzez Pismo Święte. Spotykamy Go w drugim człowieku – w gestach dobroci, życzliwości, przyjaźni, miłości… Przemawia do nas poprzez wydarzenia naszego życia. Mówi także na modlitwie, w wewnętrznych natchnieniach, poruszeniach serca, pragnieniach. Naszym zadaniem jest nauczyć się szukać i znajdować Go we wszystkim. Nieodzowną w tym pomocą jest życie w stanie łaski uświęcającej. To jest właśnie czuwanie – ciągła gotowość i dyspozycyjność na spotkanie z Panem.

W kontekście usłyszanego słowa Bożego można pytać siebie: jak wygląda moja gotowość i dyspozycyjność? Jaki jest stan mojej duszy dziś?

Gdy będziemy uważni na Chrystusa obecnego w naszej codzienności to niewątpliwie będziemy również gotowi spotkać się z Nim u kresu naszego ziemskiego życia. Wtedy także ostatecznie okaże się, czy wypełniliśmy Jego słowa: Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie (por. Mk 13, 33).


Medytację przygotował Szymon Pakuła SAC – alumn V roku Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie.


Zapisz się do grona 198 osób, które pragną poznawać Boga poprzez medytacje "Ziarno Słowa".