Łk 9, 51-62 (XIII – C)

Medytacja na XIII Niedzielę Zwykłą Rok C


Ojcze, Synu, Duchu Święty
Trójco Przenajświętsza
Bądź uwielbiona w tym świętym czasie
rozważania Twojego Słowa
Niech Ono mnie przemienia
Abym doszedł tam
Gdzie Ty jesteś

Pan Jezus idzie do Jerozolimy, gdzie pokaże każdemu z nas swoją miłość. Wysłał więc przed sobą posłańców. Mieli oni przygotować przed Nim drogę. Przyszli do miasteczka samarytańskiego i tam nie przyjęli Nauczyciela z Nazaretu. Uczniowie chcą zniszczyć ich miejscowość. Historia się powtarza – przed narodzeniem Pana nie było miejsca dla Niego, przed śmiercią także tego miejsca nie znajduje u ludzi… Mimo to Chrystus nie chce sprowadzać nieszczęść na tych, którzy Go nie chcą przyjąć.

Pan Jezus wysyła swoich posłańców także do mnie. Zapowiadają oni Jego przybycie. Przygotowują moje serce na przyjęcie Pana Zastępów – Króla Niebios. Czy jest w moim sercu miejsce dla Pana Jezusa, który idzie na śmierć za mnie? Czy choć trochę chcę Mu pomóc w drodze do chwały Krzyża?

Pan Jezus idzie dalej. I ktoś mówi: Pójdę za Tobą dokądkolwiek się udasz. Gdzie jesteś człowieku, który tak zapewniałeś? Czy stałeś pod krzyżem, kiedy Chrystus zwyciężał śmierć? Pójście za Chrystusem to zgoda na życie w pełnej ufności Bogu. Jest to codzienność bez miejsca, gdzie można głowę wesprzeć. Czy dalej utrzymujesz więc swoją deklarację pójścia wszędzie za Królem Miłości?

Ojcze, Synu, Duchu Święty
Trójco Przenajświętsza
Bądź uwielbiona za ten święty czas
rozważania Twojego Słowa
Niech Ono mnie przemienia
Abym doszedł tam
Gdzie Ty jesteś


Medytację przygotował Dominik Gaładyk SAC – alumn III roku Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie.