Łk 6,17.20-26

  VI Niedziela zwykła (rok C)

Łk 6,17.20-26

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus zeszedł z dwunastoma Apostołami na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu.
A On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił:

„Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże.
Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni.
Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie.
Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom.
Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą.
Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie.
Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie.
Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem ojcowie ich czynili fałszywym prorokom”.

Oto słowo PańskieMedytacja na VI Niedzielę zwykłą

Czytając dzisiejszy fragment Ewangelii widzimy, że Jezus schodzi na równinę skupiającwokół siebie duże grono uczniów.Wśród słuchaczy było też wielu chorych i opętanych. Zapewne pragnienie uzdrowienia było głównym motywem dla którego zdecydowali się przebyć  wiele kilometrów. Sława Jezusa musiała być już naprawdę wielka skoro wśród słuchaczy byli także cudzoziemcy czyli poganie.Postanowił zatem Jezus do nich przemówić:

A on podniósł oczy na swoich uczniów mówił:

Adresatem dzisiejszej Ewangelii są uczniowie. Czyli ja i Ty. Do każdego z nas mówi Jezus. Pan Jezus widzi kondycje Ciebie i mnie. Pragnie teraz powiedzieć Ci coś co głęboko leży Mu na sercu, tym chcę się z nami podzielić, jakby nam zawierzyć. Co mówi do nas dzisiaj Jezus: Błogosławieni czyli szczęśliwi.

Szczęśliwi ubodzy. Szczęśliwi głodujący. Szczęśliwi płaczący. Szczęśliwi, których dotyka cierpienie niesprawiedliwości. Do każdego błogosławieństwa Jezus określa pewien warunek, pod którym każdy z nas może otrzymać od Boga dar idealnego szczęścia. Szczęścia jakim jest Królestwo Boże.Nasuwa mi się pytanie czym jest Królestwo Boże o którym mówi Jezus?

Królestwo Boże – to panowanie Boga, które objawiło się w Osobie i mocy Chrystusa. Dlatego powinniśmy otworzyć się na Jego działanie Na działanie Jezusa w duchu ubóstwa i spodziewać się, że dokona wiele zmian w naszym ziemskim życiu. Im bardziej człowiek otwiera się na moc Jezusa, żyjąc w duchu błogosławieństw, tym pełniej Królestwo Boże przychodzi do nas i tym pełniej możemy się cieszyć jego szczęściem. Zatem wierzyć – to powierzyć się Jego łasce i mocy.

Po wygłoszeniu czterech błogosławieństw (ubogich, głodujących, płaczą­cych
i prześladowanych) Jezus odnosi się do sytuacji krańcowo przeciwstawnej, wygłaszając surowe biada przeciwko bogaczom, sytym, śmiejącym się i chwalonym.

Z jednej strony mówi błogosławieni, z drugiej biada. Po której stronie się znajdujemy? Czy zależy nam na tym, aby do nas należało Królestwo Boże (por. Łk 6,20) — czy też chcemy wszelką pociechę odebrać już w tym życiu? Jezus mówi do Ciebie. To ty wybierasz jaką drogą chcesz kroczyć.

Medytację przygotował al. Dawid Pindel SAC


Zapisz się do grona 233 osób, które pragną poznawać Boga poprzez medytacje "Ziarno Słowa".