Łk 3,15-16.21-22

  Święto Chrztu Pańskiego (rok C)

Łk 3,15-16.21-22

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: „Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem”.
Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.

Oto słowo Pańskie

 

Medytacja na Święto Chrztu Pańskiego

Dziś Kościół daje nam fragment Ewangelii według św. Łukasza. Widzimy w nim oczekujący w napięciu lud, który zgromadził się wokół Jana Chrzciciela. Pustelnik jest w centrum uwagi, skupia na sobie spojrzenia ludzi oczekujących Mesjasza. Pomimo tego nie ulega pokusie bycia politycznym wybawicielem. Pokornie wskazuje na Jezusa, wypełniając tym samym swoją misję. Tak często dziś chcemy być przewodnikami innych, lubujemy się w kreowaniu myślenia ludzi obserwujących nas na portalach społecznościowych. Czasami nawet mimo dobrych chęci przyprowadzenia kogoś do Jezusa, zasłaniamy go swoim ego. Może być w nas poczucie, ze jesteśmy samowystarczalni i sami wiemy najlepiej jak postępować. Dzisiejsze Słowo prowokuje nas do postawienia sobie pytań:

Czy jest dziś w Tobie chęć szukania Bożej woli?
Czy umiesz przyznać się, że jesteś tylko narzędziem w rękach Boga?

W dzisiejszej Ewangelii zawarta jest dla nas recepta na szczęście, bo przecież bycie umiłowanym w Bożych oczach to wspaniały stan. Pierwszą sprawą jest ufna modlitwa. Widzimy jak Jezus przyjmując chrzest w Jordanie modli się do Ojca. W trakcie tej rozmowy Ojciec udziela mu swojego Świętego Ducha. Drugą kwestią jest konsekwentne wypełnienie Bożej woli. Jezus przystępuje do chrztu tak jak cały lud, mimo że nie potrzebuje tego chrztu, jest bez grzechu. Chciałbym Cię dziś zaprosić, do przyjęcia właśnie takiej postawy. Proś
z wiarą Chrystusa o synowskie oddanie się Ojcu. Tylko ten, który wstępuje w mętne wody grzechu i śmierci może dać Ci to, o co prosisz. Staraj się także być wyczulonym na to, co mówi do Ciebie każdego dnia sam Bóg. Kieruje on pełne miłości Słowa, bo w jego oczach jesteś umiłowanym synem. Do Ciebie należy wybór, co z tym zrobisz?

Medytację przygotował al. now. Mateusz Wasiński


Zapisz się do grona 231 osób, które pragną poznawać Boga poprzez medytacje "Ziarno Słowa".