Łk 18, 9-14

  XXX Niedziela zwykła

(rok C)

Łk 18, 9-14

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: «Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duszy modlił: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam”. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika”.
Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony».

Oto słowo Pańskie


Medytacja na XXX Niedzielę zwykłą

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Dziś ewangelista Łukasz w swojej Ewangelii przedstawia nam dwie postawy ludzi, których wydaje się, na pierwszy rzut oka niewiele różni. Przychodzą do świątyni, bez względu na rolę społeczną jaką pełnią, sytuację życiową w jakiej się znajdują pragną zawiązać lub zadbać o swoją relację z Bogiem. Klękają i modlą się. Czy nie tak czynią ludzie pobożni? Z pewnością i mnie to nie omija, wchodząc przecież do Kościoła, przed Najświętszy Sakrament na pewno czynię podobnie.

Jednak jest coś.. co RADYKALNIE ich różni, sprawia że Bóg patrzy na nich zupełnie inaczej.

Pierwsza osoba, Ewangelia nazywa ją faryzeuszem. Znawca Pisma i Prawa, człowiek wykształcony, wydawałoby się, dojrzały zarówno na płaszczyźnie ludzkiej i duchowej. Niestety nie zawsze tak jest.

Spójrzmy na słowa Jego modlitwy : „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam”

Jest pełna egoizmu, fałszywości i pozorów. Pozór to jest tutaj słowo klucz. Na zewnątrz pobożny znawca Prawa, wewnątrz okazuje się skamieniałym i suchym. W Jego modlitwie dominuje słowo „Ja”. Jaki ja jestem wspaniały Panie? Przecież daję dziesięcinę, modlę się tyle i Aż tyle, a ten drugi. Pff najlepiej wyrzucić. Faryzeusz to nie tylko nazwa ugrupowania do którego należał ale także jego postawy. Wsłucham się w tę modlitwę, ile razy odnajduję w Niej siebie? Czy jest tam miejsce na słowo „on”, „ona”, „miłość” czy tylko Ja i Ja. Egoista nie może być i nigdy nie będzie uczniem Jezusa, bo ma Go naśladować. A tego On nigdy nie czynił. Podobnie mówi Psalmista „Szczęśliwy ten, który nie zasiada w kręgu szyderców” Ps 1, 1. W Królestwie Bożym nie ma miejsca dla pozorantów ale „to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym” Rz 14, 17. Czy takiej modlitwy słucha Pan? Owszem słucha, ale czy wysłucha?

Natomiast ten drugi, celnik co czyni? Ewangelia mówi że „nie śmie nawet oczu wznieść ku niebu i prosi o miłosierdzie. Boże zmiłuj się nade mną grzesznikiem”. Jego pierwszym aktem, jest modlitwa pokorna, uznanie Boga jako swojego priorytetu, najważniejszego celu w życiu. Ucieka się do jednego z najpiękniejszych Jego przymiotów  – Miłosierdzia.

„Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy” mówi Słowo Boże. Taki jest nasz Bóg. Świadomy naszych słabości, borykania się nieraz ciągle z tym samym, lęków, ucieczek i zatwardziałości. Kochani, jeden akt może wszystko naprawić. Kiedy medytowałem nad tą Ewangelią i rozmyślałem o niej, w oczach celnika zobaczyłem łzy. Pomyślałem sobie, stań mnie na nie? Taki akt modlitwy? Boże miej litość nade mną grzesznikiem, bo próbuję a wciąż mi się nie udaje? Ale staram się, bo Cię kocham. Taka modlitwa ma moc ofiary Abla! Wszystko co składamy Bogu z czystym sercem, pełnym łez i skruchy będzie wysłuchane.

Mawia się że „oczy są zwierciadłem duszy”. Stańmy dziś przed Jezusem i pozwólmy Mu spojrzeć sobie w oczy, nawet jeżeli to nas będzie kosztowało. A gwarantuję że nie usłyszycie nic innego poza słowami : „Kocham Cię, idź i nie grzesz więcej”.

Medytację przygotował al. Andrzej Chołuj, pallotyn


Zapisz się do grona 256 osób, które pragną poznawać Boga poprzez medytacje "Ziarno Słowa".