Łk 16, 1-13

  XXV Niedziela zwykła

(rok C)

Łk 16, 1-13

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

ezus powiedział do swoich uczniów:
”Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: »Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą«.
Na to rządca rzekł sam do siebie: »Co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mię zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby mię ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu«.
Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: »Ile jesteś winien mojemu panu?«. Ten odpowiedział: »Sto beczek oliwy«. On mu rzekł: »Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt«. Następnie pytał drugiego: »A ty, ile jesteś winien?«. Ten odrzekł: »Sto korcy pszenicy«. Mówi mu: »Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt«. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światła.
Ja także wam powiadam: »Zyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze?
Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi.
Nie możecie służyć Bogu i Mamonie«”.

Oto słowo Pańskie


Medytacja na XXV  Niedzielę zwykłą

Dzisiejsza Ewangelia przedstawia nam przypowieść o obrotnym rządcy, którego oskarżono przed jego panem o trwonienie majątku. Jest to obraz znany nam z codzienności, pełno podobnych sytuacji widzimy wokół nas.

Z tej przypowieści Jezus wyprowadza temat wierności. „Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny”. Wszystko to, co nas otacza, cały świat, ze wszystkim co stworzone, jest oddany człowiekowi w zarząd. Na tym, co ziemskie i przemijalne człowiek ma się uczyć posługiwania się tym, co Boże i wieczne. Można się spytać, a co ma jedno do drugiego? Na to pytanie sam Jezus daje odpowiedź: „Jeśli w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe dobro powierzy?”. Człowiek nie może bardziej przywiązywać się do tego, co przemijalne, niż do tego co wieczne. Niestety obraz dzisiejszego człowieka ukazywanego na ekranach kin, telewizorów, komputerów i smartfonów właśnie taki jest. Pogoń za pieniądzem, za własnym wyglądem, dbałość o kondycję fizyczną, pełno spotkań, aktywności… To nie są rzeczy jednoznacznie złe. Fundusze są potrzebne do godnego życia, kondycja fizyczna i zdrowe ciało zapewniają lepsze samopoczucie. Człowiek nie jest ani tylko ciałem, ani tylko duchem. Duch i ciało w człowieku wzajemnie się przenikają i stąd konieczność zachowania równowagi między tym, co duchowe a tym, co cielesne.

Świat jednak to nie tylko pieniądz i pogoń za nim. Całe szczęście nie brakuje wokół nas ludzi, o których media i portale społecznościowe milczą. Którzy oprócz codziennych spraw i trosk znajdują czas na modlitwę w zaciszu swoich kościołów parafialnych, różnych kaplic, swoich domowych „izdebek”. Miejmy nadzieję, że i my do nich się zaliczamy, jeśli nie, jest okazja, żeby to zmienić.

Cały świat został nam przez Boga dany w zarząd, z którego będziemy musieli zdać sprawę. Oby nie oskarżono nas o roztrwonienie darów duchowych – Bożego majątku, na rzecz mamony. Służenie Bogu, nie mamonie, polega na spełnianiu swoich obowiązków z oczami zwróconymi w stronę Boga. Nie zapominajmy, że wszystko co nas otacza pochodzi od Niego.

Medytację przygotował kl. Jan Jabłuszewski SAC


Zapisz się do grona 246 osób, które pragną poznawać Boga poprzez medytacje "Ziarno Słowa".