J 16,12-15

Świętujemy uroczystość Najświętszej Trójcy. Uroczystość wielkiej Tajemnicy, która jest dla nas – stworzeń, nie do zgłębienia o własnych siłach. Prośmy więc na początku Ducha Świętego, aby nas prowadził i oświecał drogę medytacji Słowa Bożego:

Duchu Święty, który w Trójcy Jednością jesteś

Oświeć mój umysł i prowadź w wędrówce

Przemierzania szlaków Słowa Bożego.

O Trójco Przenajświętsza – przemień moje życie.

Pan Jezus chciał powiedzieć bardzo wiele swoim uczniom. Jednak umysł ludzki ma ograniczone możliwości. Nie jesteśmy w stanie w pełni zgłębić tajemnic Bożych rozumowo. Pan Jezus wie o tym. Dlatego mówi: Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Zapowiada także Dar – Ducha Świętego. Tego, który jest w Trójcy Przenajświętszej jedno z Ojcem i Synem. Tego, który może nam powiedzieć wszystko o Bogu, o wieczności.

Duch Święty jest Duchem Prawdy, Prawdy, która wyzwala. Przenajświętszej Trójcy przez całą wieczność nie zgłębimy. Ale Duch Święty może nam pomóc choć trochę doświadczyć Boga w codzienności. Dlatego prośmy, abyśmy potrafili z Bogiem przeżywać każdy dzień życia.

Ojcze, Synu, Duchu Święty

Trójco Przenajświętsza zamieszkaj we mnie

Żyć chcę w Tobie

Na wieki całe

Amen.

– – – – – – –

Medytację przygotował Dominik Gaładyk SAC – alumn III roku Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie.