J 16, 12-15

  Uroczystość Trójcy Świętej

(rok C)

J 16, 12-15

Słowa Ewangelii według świętego Jana

ezus powiedział swoim uczniom:
”Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi”.

Oto słowo Pańskie


Medytacja na Uroczystość Trójcy Świętej

Dzisiaj w sposób szczególny czcimy Trójcę Świętą: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Słyszymy o Jednym Bogu, ale w Trzech Osobach. O Trzech Osobach, ale jednej boskiej naturze. W licznych refleksjach powraca historia kształtowania się dogmatu o Trójcy Świętej, kto od kogo pochodzi, przez kogo pochodzi, kto się zrodził, kto tak naprawdę cierpiał na krzyżu… w cudzysłowie „Trójca” była przyczyną wielu sporów i dyskusji, nawet podziałów i kłótni, a przecież najpiękniejsza w niej jest JEDNOŚĆ. Tą jedność wyraża Jezus w słowach dzisiejszej Ewangelii: „Wszystko co ma Ojciec jest moje; Duch z mojego weźmie i wam objawi”.

Trzy Osoby Boskie: Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego, które wzajemnie się przenikają, które mają tą samą boską naturę, których naturą jest miłość. To właśnie miłość jest wciąż stojącym przed nami – chrześcijanami wyzwaniem. Trójca Święta jest dla nas cały czas wzorem jedności i miłości. Trójca jest źródłem miłości bliźniego, z niej wypływają dary i owoce Ducha Świętego pochodzącego od Ojca i Syna, „który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę”.

Trójca Święta jest źródłem stworzenia. Stworzenie świata jest Jej dziełem. Ty i ja jesteśmy dziełem Trójcy Świętej! Dzieło odkupienia człowieka jest również wynikiem miłości Trójcy Świętej. Dzięki Trójjedynemu Bogu mamy nadzieję życia wiecznego!

Uwielbiajmy Ojca, Syna i Ducha Świętego za miłość, którą okazuje każdemu z nas, za wszelkie dobro, które doświadczamy w naszym życiu, prośmy, abyśmy choć trochę z tej miłości umieli praktykować w naszym życiu!

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu – Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Medytację przygotował al. Jan Jabłuszewski, pallotynZapisz się do grona 255 osób, które pragną poznawać Boga poprzez medytacje "Ziarno Słowa".