J 14, 15-16. 23b-26

  Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

(rok C)

 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
”Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego.
Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka”.
Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce pobłogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.

Oto słowo PańskieMedytacja na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Ostatnia Wieczerza. Jezus ma już wkrótce opuścić swoich uczniów. Oni są wyraźnie zdezorientowani i przestraszeni. Byli tak blisko Jezusa, mogli Go widzieć, słyszeć  i dotykać, a teraz będą musieli żyć dalej,  sami, bez Niego.

Czy jednak Jezus chce pozostawić ich zupełnie zdanymi na samych siebie? Zna ich przecież i wie, jak są słabi. Wie też, jak bardzo Go kochają i potrzebują, i że bez Niego nigdy sobie nie poradzą; tym bardziej, że miał ich przecież posłać na cały świat z trudną misją niesienia innym Ewangelii, co sprowadzi na nich liczne trudności, a nawet prześladowania.

Dlatego obiecuje, że pozostanie z uczniami w inny sposób – poprzez tajemniczą, niewidzialną, ale całkowicie realną obecność Ducha Świętego – Parakleta, to znaczy Pocieszyciela, Adwokata, Obrońcy, Tego, który wspiera.

Jest tylko jeden warunek: wierność przykazaniom, a zwłaszcza Przykazaniu Miłości. Bo Duch Święty jest miłością Ojca i Syna, i dlatego tylko naprawdę kochające serce jest zdolne Go przyjąć. A gdy On przychodzi, to jest z Nim także Jezus i sam Ojciec, bo Oni stanowią jedność w Trójcy Świętej, która jest wspólnotą miłości.

Zachowywanie Przykazań, choć trudne, to jednak staje się łatwe dla tego, kto kocha, ponieważ wprost wynika ono z miłości, a jednocześnie ją umacnia jeszcze bardziej. A im bardziej ktoś kocha, tym bardziej Bóg jest w nim obecny; a im bardziej Bóg jest w nim obecny, tym łatwiejsze stają się Przykazania i wypełnianie Bożej woli w ogóle.

I tak jak Jezus nie głosił nic innego niż Ojciec, bo jest z Nim jednością, tak samo Duch Święty nie mówi nic odmiennego, ale przypomina nam i pomaga przyjąć, zrozumieć i wcielić w życie naukę Jezusa. Bez Niego nic dobrego nie jest możliwe; ale z Nim nawet największe i najtrudniejsze rzeczy stają się łatwe.

Medytację przygotował al.  Michał Jaworowski, pallotyn


Zapisz się do grona 243 osób, które pragną poznawać Boga poprzez medytacje "Ziarno Słowa".