J 1,1-18

  Uroczystość Narodzenia Pańskiego (rok C)

J 1,1-18

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało,
co się stało.
W Nim było życie,
a życie było światłością ludzi,
a światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła.
Pojawił się człowiek posłany przez Boga,
Jan mu było na imię.
Przyszedł on na świadectwo,
aby zaświadczyć o Światłości,
by wszyscy uwierzyli przez niego.
Nie był on światłością,
lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości.
Była Światłość prawdziwa,
która oświeca każdego człowieka,
gdy na świat przychodzi.
Na świecie było Słowo,
a świat stał się przez Nie,
lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności,
a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego,
którzy ani z krwi,
ani z żądzy ciała,
ani z woli męża,
ale z Boga się narodzili.
Słowo stało się ciałem
i zamieszkało między nami.
I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
pełen łaski i prawdy.

Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: „Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

Oto słowo Pańskie


Medytacja na Uroczystość Narodzenia Pańskiego

„A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy”.

Słowa te każdego roku rozbrzmiewają w naszych kościołach, domach, wspólnotach. Wychwalamy Boga za dar wcielenia, za to, że Słowo Wcielone- Jezus Chrystus, wśród nas zamieszkało. Wspominamy ten artykuł wiary, że sam Bóg chcąc być jak najbliżej każdego, „dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się Człowiekiem”.

„Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel!”

Przez swoje narodzenie w ciele ludzkim Bóg okazał swą potęgę i wszechmoc, której na imię miłość! Chcąc uleczyć nasze rany grzechowe stał się bezbronny, zdany tylko na człowieka. Przyjął ubóstwo, przez które pokazał, że chce być dostępny dla każdego, że każdy, w każdej chwili może do Niego przyjść wraz z całą swoją codziennością, tak jak ubodzy pasterze. Przez swoje Wcielenie Bóg uczynił nas swoimi dziećmi. Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy my mogli stać się dziećmi Bożymi!

Tajemnica Bożej miłości jest nie do ogarnięcia ludzkim rozumem. Wszechpotężny i Wszechmogący Bóg stał się niewinnym dzieckiem, na dodatek w śmiertelnym ciele. Stał się taki jak każdy z nas, narażony na bolączki ludzkiego życia, z wyjątkiem grzechu. Bóg doskonale rozumie nasze trudności, bo wielu z nich doświadczył również w swoim życiu.

Śpiewając kolędę Bóg się rodzi zwróćmy uwagę na słowa refrenu: „a Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami”, śpiewajmy je w pełni świadomie dziękując miłosiernemu Bogu za dar Jego narodzenia, za dar Jego przyjścia pomiędzy nas. Niech nasza radość z bliskości Boga nigdy w nas nie gaśnie.

„Głośmy z weselem: Bóg jest między nami!”

Medytację przygotował al. Jan Jabłuszewski, pallotyn


Zapisz się do grona 229 osób, które pragną poznawać Boga poprzez medytacje "Ziarno Słowa".