J 10, 27-30

  IV Niedziela Wielkanocna

(rok C)

J 10, 27-30

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział:
”Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy”.

Oto słowo Pańskie


Medytacja na IV Niedzielę Wielkanocną 

Jezus w dzisiejszej Ewangelii ukazuje siebie jako Dobry Pasterz i mówi: Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam Je.Owce rozpoznają pasterza po głosie.

Aby dobrze zrozumieć tę scenę trzeba się odwołać do realiów Palestyny. W owczarni znajdują się owce różnych właścicieli, którzy pozostawiają je na noc pod opieką strażnika. Rano u bram owczarni pojawiają się pasterze. Każdy z nich woła własne owce, które wychodzą i idą za nimi. Choć w zagrodzie owce są przemieszane, to jednak nie idą za obcym, ale za własnym pasterzem. Głos pozwala odróżnić pasterza od ludzi obcych.

Pasterz woła swoje owce po imieniu. Nie opiekuje się trzodą, masą, ale poszczególnymi owcami. Owce rozpoznają jego głos.

W poranek wielkanocny. Maria Magdalena rozpoznała Jezusa po jego głosie. Wystarczyło jedno słowo, jej imię: „Mario!” (J 20, 16).

Jedną z pierwszych rzeczy, jakie zapominamy po zmarłej osobie, jest jej głos.Pamiętamy twarz, charakterystyczne gesty, sposób w jaki się poruszała. Potrafimy przytoczyć wiele sytuacji z jej życia, ale z głosem mamy największy problem. Myślałem, że to tylko jakaś teoria, ale usiadłem na chwilę, przypomniałem sobie ważne dla mnie osoby i w wielu przypadkach zdziwiłem się, ponieważ rzeczywiście nie pamiętałem ich głosu. To było dla mnie zaskakujące.

Dzisiaj Jezus mówi:Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je.Od razu nasuwa mi się pytanie. Czy znam głos mojego pasterza, czyli Jezusa? Oczywiście nie wiem, czy mówił głębokim basem, czy może tenorem.  Myślę, że nie bierzesz tych słów dosłownie. Mam nadzieję że usłyszę Jego głos, gdy spotkam Go w niebie. Ale póki co JEGO GŁOS, to JEGO SŁOWO.

Zatem pytanie, które powinno nas dzisiaj prowadzić brzmi: 

Czy znam JEGO GŁOS W JEGO SŁOWIE?

 Codziennie słyszymy setki, a może nawet i tysiące ludzi, którzy mówią coś do nas. Nieustannie ktoś do nas mówi czy to z telewizji, czy z Internetu, czy to z prasy. Mówią do nas ludzie, których spotykamy na co dzień. Mówi do nas szef w pracy, mąż, żona, dzieci, przyjaciele, a nawet wrogowie. Jednych słuchamy z chęcią. Innych chcielibyśmy ominąć szerokim łukiem. 

Otaczają nas zewsząd różne głosy. Jak się w tym wszystkim odnaleźć, jak się „połapać” kto z mówiących chce mojego dobra, a kto za zasłoną pięknych słów kryje podstęp?

To trudne pytanie, ale ja patrząc na swoje doświadczenie widzę pewną regułę: ten kto  REGULARNIE swoją mądrość czerpie ze Słowa Bożego i mówi nawet trudne rzeczy, zawsze chce mojego dobra. Bo tak działa Jego Słowo. Ono pokazuje właściwą drogę:

 Twoje słowo jest lampą dla moich kroków i światłem na mojej ścieżce (Ps 119, 105).

 Ten kto patrzy na siebie CODZIENNIE w świetle  Słowa, nie będzie chodził w ciemnościach.

 Tak często nie wiemy, co robić w życiu. Szukamy pomocy u ludzi, w mediach, są i tacy, co pójdą do wróżki wierząc, że im pomoże, a nie zaglądamy do Słowa. Dlaczego? Nie zaglądamy do niej, bo nie wierzymy, że to nam pomoże. Nie zaglądamy do niej, bo nie wierzymy, że jest niej nieomylna prawda. Nie zaglądamy do niej, bo nie wierzymy, że niej mieszka sam Bóg. Nie zaglądamy do niej, bo uważamy, że mamy za małą wiedzę.

Biblia nie jest zarezerwowana dla jakiejś wybranej grupy, która posiadła tajemną zdolność rozumienia jej. Biblia jest dla wszystkich. Po co ją napisano?

Takie słowa  przytacza św. Jan: I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. (J 20, 31-32)

Medytację przygotował al. Dawid Pindel, pallotyn


Zapisz się do grona 239 osób, które pragną poznawać Boga poprzez medytacje "Ziarno Słowa".